Hakeminen

Vuoden 2024 apurahat ja Edinburghin residenssipaikat  ovat haettavissa 1.2.-29.2.2024.

SISÄLLYS

Kirjaudu verkkopalveluun
Hakuaika on helmikuu
Hakuohjeet
Hakemuksen aloitus
Kuka voi hakea?
Työryhmät
Työskentely- vai hankeapuraha?
Mihin apurahoja myönnetään?
Työsuunnitelma
Liitteet
Suositukset
Apurahatyöskentelyn kesto
Apurahan suuruus
Edinburghin residenssi
Kuinka hakemuksia käsitellään säätiössä?

Helmikuun 2024 haussa voit hakea työskentelyapurahoja, hankeapurahoja ja Edinburghin residenssipaikkoja.

Hakemukset tehdään verkkopalvelussa, joka aukeaa 1.2.

KIRJAUDU VERKKOPALVELUUN TÄSTÄ:

WSOY:n kirjallisuussäätiön apurahajärjestelmä

 

HAKUAIKA ON HELMIKUU

Apurahojen hakuaika alkaa 1.2. Verkkopalvelu aukeaa silloin. Hakuaika päättyy helmikuun viimeisenä päivänä torstaina 29.2. klo 23.59 Suomen aikaa. Verkkopalvelu sulkeutuu silloin ja hakemusten vastaanottaminen päättyy. Hae ajoissa, että ehdit kiireettömästi lähettää hakemuksesi.

HAKUOHJEET
Tee hakemus seuraavien ohjeiden mukaan. Jos tarvitset neuvoja, ota yhteyttä meihin:

Asiamies Annaliina Rintala, puh. 040 156 1956, apurahasihteeri Vuokko Tarpila, puh. 040 523 4689 ja viestintäkoordinaattori Janni Perttunen, janni.perttunen@wsoy-kirjallisuussaatio.fi. Verkkopalvelusta voit lähettää meille kysymyksesi suojatulla sähköpostiviestillä.

Verkkopalvelussa sinun pitää ensin rekisteröityä apurahan hakijaksi. Saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka jälkeen voit kirjautua järjestelmään, jossa voit täyttää hakemuksen. Kun hakemus on valmis, lähetä se säätiölle verkkopalvelussa. Hakemusta ei tulosteta eikä postiteta. Lähetettyäsi hakemuksen saat sähköpostiisi perilletulokuittauksen.

Säätiö käsittelee ne hakemukset, jotka ovat tulleet hakujärjestelmän kautta apurahojen hakuaikana. Myöhästyneitä tai muulla tavalla lähetettyjä hakemuksia ei huomioida.

Jos sinulla on teknisiä ongelmia hakemuksen tekemisessä tai lähettämisessä, verkkopalvelusta voit lähettää avunpyynnön tekniseen tukeen. Jos et syystä tai toisesta voi käyttää sähköistä lomaketta, ota yhteyttä säätiöön.

ALOITA HAKEMINEN VALITSEMALLA LOMAKE

Työskentely- ja hankeapurahoille on oma hakemuksensa ja Edinburghin residenssille omansa. Jos haet molempia, täytä kaksi erillistä hakemusta.

Työskentely- ja hankeapurahaa hakiessasi mieti ensin, mikä on roolisi hakijana: haetko apurahaa itsellesi vai työryhmälle.

Jos haet apurahaa itsellesi omaan kirjalliseen työhön, valitse yksityishenkilölle tarkoitettu hakemus.

Jos haet apurahaa työryhmällesi, valitse hakemus ”Työryhmä”. Kirjaan, jossa on useita tekijöitä, haetaan apurahaa työryhmänä, vaikka työtä suunniteltaessa saatetaankin puhua ”kirjahankkeesta”.

Apurahan hakemista varten lomakkeita on yksi. Hakemuksessa on alasvetovalikko, josta voit valita kirjallisuudenalan, joka sopii työsuunnitelmaasi. Jos haet apurahaa hankkeelle, valitse ”Hanke”.

Hankeapurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, organisaatiot ja yhdistykset ym. Hanke on  kyseessä silloin, kun tekemisen lopputuote on jotakin muuta kuin kirja. Kun haet apurahaa yhdistykselle, tapahtumalle, juhlavuodelle, kirjalliselle pilottitoiminnalle tai jollekin uudelle asialle, kyse on hankkeesta. Voit katsoa vinkkejä säätiön aikaisempien vuosien myönnöistä nähdäksesi hankkeita.

Eri hakemustyypit on selkeästi esitetty verkkopalvelussa. Jos valinta tuntuu vaikealta, ota rohkeasti yhteyttä säätiöön. Autamme sinua.

Valitse alasvetovalikosta ”Ala” eli se kirjallisuuden laji, johon työsi kohdistuu. Valittavanasi on kaunokirjallisuus, tieto- ja oppikirjallisuus, lasten- ja nuortenkirjallisuus, käännökset, sarjakuvat sekä hankkeet. Huomaa, että jako kaunokirjallisuus-tietokirjallisuus ei ole kirjallisuuden lajeja arvottava vaan se viittaa jakoon fiktio-fakta.

Esseet voivat olla joko kaunokirjallisuutta tai tietokirjallisuutta.

Jos haet apurahaa useaan saman kirjallisuuden alan työhön, esim. kolmeen romaanikäsikirjoitukseen, hae yhdellä hakemuksella. Kerro työsuunnitelmassa, että sinulla on useita kirjoja työn alla.

Jos haet apurahaa eri kirjallisuuden alaan kuuluviin töihin, esim. sekä kauno- että tietokirjaan tai lastenkirjaan ja sarjakuvaan, täytä jokaiselle kirjalle eri hakemus.

KUKA VOI HAKEA

 • Kauno-, tieto- tai oppikirjailijat, kirjallisuuden kääntäjät, kuvittajat ja sarjakuvantekijät
 • Yksityishenkilöt, työryhmät, yhdistykset tai organisaatiot

Säätiön myöntämä apuraha on riippumatonta tukea kirjalliselle työskentelylle tai hankkeelle eikä siihen sisälly lupausta kirjan kustantamisesta.

Hakijan ei tarvitse olla Suomen kansalainen.

Jos mietit, voitko juuri sinä hakea apurahaa, ota yhteyttä säätiöön. Säätiö on yleishyödyllinen ja tukee monenlaista kirjallisuutta.

Apurahaa ei voi hakea toisen puolesta.

Jos et esim. teknisistä syistä voi itse tehdä hakemusta, ota yhteyttä säätiöön.

Hakemuksessa kysytään sukupuolta tilastoinnin vuoksi.
Säätiössä seurataan sekä hakemusten että jaettujen apurahojen jakautumista eri sukupuolten kesken. Sen vuoksi hakemuksessa kysytään sukupuolta. Kysymykseen voi myös jättää vastaamatta.

TYÖRYHMÄT

Kun useammat henkilöt tekevät yhdessä kirjaa, muodostavat he työryhmän. Työryhmä valitsee keskuudestaan yhteyshenkilön, joka hakee apurahaa työryhmälle yhdellä hakemuksella. Hän ilmoittaa hakemuksessa kaikkien työryhmän jäsenten nimet. Työsuunnitelmassa yhteyshenkilö kertoo työn kulusta ja siitä, kuinka kirjoitustyö jakautuu ryhmän kesken. Jos apuraha myönnetään, työryhmä päättää itse siitä, kuinka myönnetty apuraha jakautuu jäsenten kesken.

Työryhmiä voi olla monenlaisia. Saman kirjan tekijät muodostavat työryhmän ja hakevat apurahaa samalla hakemuksella. Esim. lasten kuvakirjan kirjoittaja ja kuvittaja voivat yhdessä hakea apurahaa työryhmänä tai tietokirjoissa voi olla useita kirjoittajia, jotka voivat työryhmänä hakea yhdessä apurahaa.

TYÖSKENTELY- VAI HANKEAPURAHA?

Työskentelyapurahat on tarkoitettu kirjojen kirjoittamiseen, kääntämiseen ja kuvittamiseen sekä sarjakuvien tekemiseen. Niissä lopputuote on kirja.

Hanke on muu kirjallisuutta tai lukemista edistävä asia kuin kirja. Esim. viime vuosina suosituiksi tulleet podcastit ovat  apurahahaussa hankkeita.

Hankkeen määrittely on väljä ja se elää ajassa. Jos sinulla villi idea, joka liittyy säätiön tarkoitukseen, hae!

MIHIN APURAHOJA MYÖNNETÄÄN?

WSOY:n kirjallisuussäätiön tarkoitus on kansalliskirjallisuuden edistäminen ja lukemisharrastuksen tukeminen ja edistäminen. Apurahoja myönnetään

 • kaunokirjailijoille
 • lasten- ja nuortenkirjailijoille ja lastenkirjojen kuvittajille
 • tietokirjailijoille ja oppikirjojen tekijöille
 • kirjallisuuden kääntäjille
 • sarjakuvantekijöille
 • kirjallisuuden alan hankkeille.

MIHIN APURAHOJA EI MYÖNNETÄ

 • opintoihin eikä opinnäytetöihin
 • väitöskirjoihin
 • tieteelliseen tutkimukseen
 • takautuvasti, jo valmistuneisiin töihin.

TYÖSUUNNITELMA

 

Apua työsuunnitelman tekoon

Kohdassa Työsuunnitelma kerro lyhyesti ja yleistajuisesti, mihin apurahaa haet eli työsi sisällöstä. Voit kertoa myös taustoista, tiedonkeruusta ja tavoitteista varsinkin tietokirjan kohdalla. Pelkkä tekninen työaikataulu ei kerro työstäsi tarpeeksi. Tietokirjahakemuksessa kerro mikä kirjasi merkitys on: tuoko se uutta tietoa, vastaako se ajankohtaiseen tarpeeseen tai täyttääkö se mahdollisesti aukon. Kerro myös, kuinka kirjasi julkaistaan: onko sinulla kustantamosuhde vai julkaisetko omakustanteena. Älä liitä hakemukseen kustannussopimusta. Se on  sinun ja kustantajasi välinen luottamuksellinen sopimus.

Hakemuksen menestymisen kannalta kiinnostava ja selkeä työsuunnitelma on tärkeä. Kirjoita se ajatuksella, että ne, jotka eivät työtäsi tunne, saisivat käsityksen ja kiinnostuisivat siitä, mitä olet kirjoittamassa.

Hakiessasi hankeapurahaa kerro hankkeen tavoitteista, vaikuttavuudesta ja sen seurannasta. Kerro myös, kuinka hankkeella aloitettua toimintaa jatketaan hankeapurahan päätyttyä.

Apurahat myönnetään tulevia töitä varten työsuunnitelmien perusteella. Pelkkä maininta, että apurahaa haetaan taiteelliseen työhön, ei riitä myöntämisen perusteeksi.

Huomaa, että sähköisessä hakujärjestelmässä työsuunnitelman enimmäispituus on 4 000 merkkiä. Toivomme, että hakijat pysyisivät tässä pituudessa. Jos näet tarpeelliseksi kertoa työsuunnitelmasta pitkästi, voit lisätä liitteen. Älä kuitenkaan jätä tyhjäksi kohtaa Työsuunnitelma vaan kirjoita siihen tiivistelmä.

Hakemus kannattaa kirjoittaa hyvällä kielellä. Huoliteltu kieli antaa hyvän vaikutelman.

LIITTEET

Liitä kaikkiin hakemuksiisi julkaisuluettelosi sekä CV.

Hankehakemukseen liitteeksi kannattaa laittaa hankkeen aikataulu ja kustannusarvio, josta ilmenee kokonaisrahoitus (jos haet säätiöltä osarahoitusta). Organisaation hakemukseen voidaan liittää toimintakertomus tai muu kuvailu organisaation tarkoituksesta ja toiminnasta.

Huom! Huomaathan, että liitteiden täytyy olla pdf-muodossa.

SUOSITUKSET

Hakemuksiin ei liitetä suosituksia. Hakemuksia arvioivat kirjallisuuden eri aloilla toimivat ammattilaiset.

KUVITUS- JA SARJAKUVAHAKEMUKSIIN  HAKEMUKSEN KOHTEENA OLEVAAN TYÖHÖN LIITTYVIÄ KUVANÄYTTEITÄ

Sarjakuvahakemuksiin ja kuvittajien hakemuksiin pyydetään liittämään kuvanäytteitä. Emme toivo portfolioita vaan sellaisia kuvanäytteitä, jotka liittyvät työhön, johon nyt haet apurahaa.

APURAHATYÖSKENTELYN KESTO

Määrittele työskentelyn kesto itse todellisen ajankäyttösi mukaan.

APURAHAN SUURUUS

Säätiön myöntämät työskentelyapurahat ovat viime vuosina olleet 4 000–6 000 euron kokoisia. Hankeapurahojen suuruus on vaihdellut 1 000 eurosta 10 000 euroon. Summan suhteen ole rohkea realisti.

Apurahan suuruutta miettiessäsi huomaa, että säätiö ei myönnä haettua suurempia apurahoja.  Voit katsella aiemmin myönnettyjen apurahojen kokoa tästä linkistä.

EDINBURGHIN RESIDENSSI

Vuonna 2024 haettavana ovat kuukauden pituiset työskentelyjaksot Edinburghin residenssissä  1.8.2024– 31.7.2025 välisenä aikana.

Residenssipaikkaa haetaan omalla lomakkeellaan. Oleskelujaksoihin liittyy 600 euron apuraha.

Residenssiasunto sijaitsee Stockbridgen kaupunginosassa rauhallisella alueella 1700-luvun ”pienkerrostalon” toisessa kerroksessa. Asunnossa on suurehko olohuone-ruokasaliyhdistelmä, keittiö, makuuhuone ja pieni työhuone sekä kylpyhuone. Se on hyvin varusteltu, viihtyisä ja lämmin. Asunto annetaan yhdelle kirjailijalle kerrallaan.

Asunnossa on peruskodinkoneet, astiat ja kaikki tarpeellinen hyvää arkielämää varten. Lisäksi siellä on tulostin ja langaton verkko. Siivooja käy kerran kuukauden aikana asukkaalle etukäteen ilmoitettavaan aikaan. Liinavaatteet kuuluvat varustukseen.

Residenssi on tarkoitettu työskentelyyn ja paikat myönnetään työsuunnitelmien perusteella. Kirjoita perusteltu työsuunnitelma siitä, mitä residenssissä teet ja miksi oleskelu siellä on sinulle merkityksellistä. Hakemukseen liitetään julkaisuluettelo ja CV.

Myönnetty residenssipaikka on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa edelleen.

KUINKA HAKEMUKSIA KÄSITELLÄÄN SÄÄTIÖSSÄ?

Hakemukset käsitellään ja arvioidaan maalis–huhtikuun aikana. Säätiön hallitus päättää apurahoista huhtikuun lopussa.

Kaikille hakijoille tiedotetaan päätöksesta henkilökohtaisesti.

Kaikki apurahaa hakeneet saavat sähköpostitse tiedon omaa hakemustaan koskevasta päätöksestä toukokuun alussa. Ilmoitamme tarkan päivän tuonnempana. Apurahan saajien nimet julkistetaan säätiön kotisivuilla toukokuun aikana.

Apurahansaajien nimien julkaiseminen kuuluu hyvään säätiötapaan ja se on yleinen käytäntö apurahasäätiöissä.

HAKEMUSTEN KÄSITTELY ON LUOTTAMUKSELLISTA

Apurahahakemukset käsitellään säätiössä luottamuksellisesti. Käsittelijät, arvioijat ja päättäjät eivät ilmaise sivullisille hakemuksiin tai hakijan ominaisuuksiin, taloudellisin tai henkilökohtaisiin oloihin liittyviä tietoja.

Hakemuksia arvioivat kirjallisuuden eri aloilla toimivat asiantuntijat, joilla on tietoa ja kokemusta omasta kirjallisuudenalastaan. Riippumattomuuden turvaamiseksi säätiö ei julkista asiantuntijoiden nimiä. Päätökset apurahoista tekee säätiön hallitus. Yksittäisiä apurahapäätöksiä ei perustella.

MONI HYVÄ HAKEMUS JÄÄ RAHOITTAMATTA, KOSKA HAKIJOITA ON AINA PALJON

Säätiö saa vuosittain huomattavasti enemmän hyviä hakemuksia kuin mitä sillä on jaettavaa. Sen vuoksi kaikille kiinnostavillekaan hakemuksille ei voida myöntää rahoitusta. Viime vuosina myöntöprosentti  oli noin 15 %. Älä masennu kielteisestä apurahapäätöksestä vaan jatka kirjoittamista!

Tietosuojaseloste