Hakeminen

Säätiön  apurahojen ja residenssipaikkojen hakuaika on vuosittain helmikuu. Apurahojen hakuilmoitus julkaistaan tammmikuun viimeisenä sunnuntaina  Helsingin Sanomissa, Turun Sanomissa, Aamulehdessä, Savon Sanomissa, Kalevassa ja Lapin Kansassa.

WSOY:n kirjallisuussäätiö myöntää tarkoituksensa mukaisesti työskentelyapurahoja kirjailijoille ja hankeapurahoja kirjallisuuden edistämiseen ja lukuharrastuksen lisäämiseen yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Lisäksi myönnetään yhden kuukauden pituisia asumiskausia Edinbinburghin kirjailijaresidenssiin.

 Apurahojen hakuohjeet

Lue seuraavat hakuohjeet. Niitä seuraamalla hakemuksen tekeminen onnistuu.Hakusivulla on yhteystieto tekniseen tukeen, jos tarvitset neuvoja hakemuksen täyttämisesä. Hakemuksen sisältöön liittyvissä asioissa  voit kääntyä säätiön asiamiehen puoleen,  Annaliina Rintala,  puh. +358 40 156 1956, annaliina.rintala@wsoy-kirjallisuussaatio.fi.

Sähköinen haku

Apurahahakemus tehdään sähköisessä hakupalvelussa.

Sähköisessä hakupalvelussa on kirjautumisohjeet. Kirjauduttuasi saat käyttäjätunnuksen, jolla pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakemus täytetään sähköisesti ja lähetetään  hakujärjestelmän kautta säätiölle. Lomaketta ei tarvitse tulostaa ja postittaa. Säätiö käsittelee hakemukset, jotka ovat saapuneet sille sähköisen hakujärjestelmän kautta apurahojen hakuaikana. Myöhästyneitä tai muulla tavalla lähetettyjä hakemuksia ei huomioida.

Hakuomake on tarkoitettu sekä apurahojen että Edinburghin residenssipaikkojen hakemiseen.

Yhdellä hakemuksella voi hakea vain yhtä apurahaa. Jos haluat hakea sekä apurahaa että Edinburghin residenssipaikkaa, täytä kaksi  erillistä hakemusta.

Hakuaika

Apurahojen hakuaika on helmikuu. Hakemukset lähetetään säätiölle sähköisen hakupalvelun kautta siten, että ne ovat perillä viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 Suomen aikaa. Tämän ajankohdan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Huomioi, että haun viimesinä tunteina palvelu voi ruuhkautaua. Älä jätä hakemuksen lähettämistä viime tinkaan.

Hakemusten käsittelyn aika

Apurahahakemukset käsitellään ja arvioidaan maalis-huhtikuun aikana. Säätiön hallitus päättää apurahoista huhtikuussa.Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille henkilökohtaisesti toukokuussa. Apurahan saajien nimet julkistetaan säätiön kotisivuilla toukokuun aikana.

Kuka voi hakea apurahoja?

Apurahoja voivat hakea kirjallisuuden eri aloilla toimivat yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Yhteisö tai työryhmä ilmoittaa hakulomakkeessa yhteyshenkilönä toimivan henkilön etu- ja sukunimen. Tyypillinen yhteisö on esim. rekisteröity yhdistys tai seura, jolla voi olla myös y-tunnus. Työryhmä on yksityishenkilöistä muodostettu rekisteröimätön ryhmä, joka on koottu esim. kirjoittamaan yhdessä kirjaa tai toteuttamaan hanketta. Työryhmän kaikille jäsenille ei ole pakko hakea apurahaa.

Apurahaa ei voida hakea toisen henkilön puolesta.

Apurahoja voivat hakea kirjailijat kustantamosta riippumatta. Niitä myös myönnetään kaikkien kustantamojen kirjailijoille. Säätiön myöntämä apuraha on riippumaton tuki kirjalliselle työskentelylle tai hankkeelle eikä siihen sisälly lupausta kirjan kustantamisesta. Vaikka hakemisessa ei edellytetä  kustannussopimusta,eduksi on, jos hakija voi esittää toteuttamiskelpoisen  julkaisusuunnitelman.

Mihin apurahoja myönnetään

WSOY:n kirjallisuussäätiön  tarkoitus on kansalliskirjallisuuden ja lukemisharrastuksen tukeminen ja edistäminen. Myönnettävät apurahat liittyvät säätiön tarkoitukseen.

Säätiö myöntää sekä työskentely- ja hankeapurahoja seuraaville kirjallisuuden aloille

 • kaunokirjallisuus
 • lasten- ja nuortenkirjallisuus
 • tietokirjallisuus
 • oppikirjat
 • kirjallisuuden kääntäminen
 • sarjakuvataide
 • em. alojen hankkeet
 • yhden kuukauden (1kk) pituiset jaksot Edinburghin kirjailijaresidenssiin

Apurahan aihe

Hakemuksessa kysyttävään kohtaan ”Aihe” kirjoitetaan ytimekkäästi apurahan käyttötarkoituksen, esim. ”Viikinkiaikaan sijoittuvan historiaalisen romaanin kirjoittaminen”, ”Runofestivaalin järjestäminen Kumpulassa”, ”Tietokirjan kirjoittaminen aavikoitumisesta Aavasaksalla”. Kun myönnetyt apurahat julkistetaan säätiön kotisivuilla, mainitaan siellä saajan nimi, myönnetty summa ja apurahan käyttötarkoitus sellaisessa muodossa, jonka hakija itse on määritellyt tässä kohdassa.

Apurahan ala

Hakemuksen ala valitaan lomakkeen alasvetovalikosta, jossa vaihtoehtoina ovat edellä mainitut kirjallisuuden alat seka Edinburghin residenssi. Yhdellä hakemuksella voit hakea vain yhtä apurahaa.

Haettava ala määräytyy työsuunnitelman perusteella: sen mukaan, mitä apurahalla aiotaan tehdä. Hankeapurahan hakijat ovat  yleensä yhdistyksille, yhteisöille ja vapaita ryhmiä. Työskentelyapurahalla tehtävän työn lopputuote on kirja, hankkeessa usein jotakin muuta, esim. tapahtuman järjetäminen.

Edinburghin residenssi

Edinburghin residenssipaikkaa hakiessasi valitse hakemuksesi alaksi ”Edinburghin residenssi”.   Kohtaan ”aihe” kirjoita Edinburghin residenssi sekä kuukausi, jota ensisijaisesti haet. Kerro työsuunnitelmassa, mitä aiot Edinburghissa kirjoittaa. Haettavan apurahan määräksi merkitset 500 euroa. Se on residenssipoaikkaan liittyvän apurahan määrä.

Residenssiin myönnetään kuukauden pituisia jaksoja. Kerro hakemuksessasi sekä ensisijainen että toissijainen toiveajankohta. Elokuu on Edinburghissa festivaaliaikaa ja siihen myönnetään 1-2 viikon oleskeluja. Myös niihin liittyy 500 euron apuraha.

Tietoja Edinburghin residenssistä tässä: Edinburghin residenssi

Kauno- vai tietokirjallisuutta?

Jako kauno- ja tietokirjoihin on fiktio-fakta jako. Romaanit, novellit ja runot ovat fiktiota, tietokirjat faktaa. Rajanveto ei arvota kirjallisuuden lajeja tai  kirjallisia ansioita suhteessa toisiinsa  vaan se jakaa teokset sisällön perusteella kuvitteelliseen, fiktioon ja tietopohjaiseen, faktaan. Näillä sivuilla kohdassa myönnetyt apurahat on luettelo viime vuoden apurahansaajista. Sitä silmäilemällä saa käsityksen eri tarkoituksiin myönnetyistä apurahoista.

Haettavan apurahan suuruus

Päätä itse hakemasi apurahan suuruus.Apurahat myönnetään työ- ja hankesuunnitelmien perusteella niissä kuvatun työn toteuttamiseen. Haettavan summan tulee olla realistinen suhteessa työsuunnitelmaan esim. ajankäytön osalta.

Säätiön myöntämät  työskentelyapurahat ovat viime vuosina olleet noin 4000−6000 euroa, hankeapurahat noin 1000-10 000 euron välillä. Säätiö ei myönnä haettua summaa suurempia apurahoja.

Edinburghin residenssipaikaa hakiessasi merkitse apurahan suuruudeksi 500 e.

Säätiön aiemmin myöntämiä apurahoja voi tarkastella sivulla Myönnetyt apurahat.

Työskentelyn kesto

Merkitse työskentelysi kestoksi aika, jonka aiot käyttää apurahatyöskentelyyn. Työn keston etukäteisarviointi voi olla vaikeata. kun kyseessä on luova kirjoitustyö. Kestoa ei tarvitse miettiä turhan orjallisesti vaan oma arviosi siitä riittää.


Työsuunnitelma

Työsuunnitelman tarkoitus on kertoa selkeästi, tiiviisti ja ymmärrettävästi, mitä aiot apurahalla tehdä.Työskentelyn lopputulos on kirja.   Tieto- ja oppikirjahakemuksissa kerrotaan, mikä kirjan merkitys on sen edustamalla alalla: täyttääkö se  aukon, tuoko se uusia menetelmiä  ynnä muuta.

Apurahat myönnetään tulevia töitä varten ennalta laadittujen ja konkreettisten työsuunnitelmien toteuttamiseen.  Perusteeksi apurahan myöntämiselle ei riitä pelkkä maininta, että apurahaa haetaan taiteelliseen toimintaan tai kirjan kirjoittamiseen.

Työsuunnitelmaa tehdessäsi pidä mielessä se, että säätiön apurahat myönnetään kirjojen kirjoittamiseen.  Hakemuksen kieliasuun ja sisältöön kannattaa kiinnittää huomiota.

Työsuunnitelman suunta on tulevaisuus ja apurahat myönnetään tuleviin töihin.

Liitteet

Lähtökohta on, että työsuunnitelma kertoo olennaisen tiedon. Kaunokirjallisuuden hakemuksiin ei tarvita liitteitä eikä laajoja julkaisuluetteloita eikä kritiikkejä.Tietokirjahakemukseen voit liittää ansioluettelon, josta käy ilmenee aikaisempi kirjallinen toimintasi.Hankehakemuksiin liitetään hankkeen aikataulu, kustannusarvio ja selvitys hankkeen kokonaisrahoituksesta.

Sarjakuvahakemuksiin liitetään kuvanäytteitä.

Hakemuksiin ei liitetä suosituksia.

Mihin apurahoja ei myönnetä

 

 • takautuvasti, aikaisemmin ilmestyneisiin kirjoihin tai toteutuneisiin hankkeisiin
 • kirjojen painatus- ja markkinointikulujen kattamiseen
 • tutkimus- ja väitöskirjatyöhön
 •  opintoihin koti- tai ulkomailla

Säätiö saa vuosittain huomattavasti enemmän hyviä hakemuksia kuin mitä sillä on jaettavaa. Sen vuoksi kaikille hyvillekään hakemuksille ei voida myöntää apurahoitusta. Viime vuosina säätiö on myöntänyt apurahan noin 15 %:lle hakemuksista.

Hakemusten käsittely säätiössä

 

Apurahahakemukset käsitellään säätiössä luottamuksellisesti.

Käsittelijät, arvioijat ja päättäjät eivät ilmaise sivullisille hakemuksiin tai hakijan ominaisuuksiin, taloudelliseen tai henkilökohtaisiin oloihin liittyviä tietoja. Hakemuksia arvioivat kirjallisuuden eri aloilla toimivat asiantuntijat, joilla on tietoa ja kokemusta omasta kirjallisuudenalastaan. Riippumattomuuden turvaamiseksi säätiö ei julkista asiantuntijoiden nimiä. Päätökset apurahoista tekee säätiön hallitus. Päätöksenteossa noudatetaan hyvää säätiötapaa.

Apurahapäätökset

Säätiön hallitus päättää apurahoista. Yksittäisiä apurahapäätöksiä ei perustella, mikä on normaali käytäntö kaikissa säätiöissä. Hallitus päättää apurahoista säätiön tarkoituksen mukaisesti.

Eläkevakuutus ja sosiaaliturva

Säätiön apurahan saajat ovat tietyin edellytyksin velvollisia ottamaan itselleen lakisääteisen eläkevakuutuksen apurahatyöskentelyn ajaksi Maatalousyrittäjien eläkevakuutuslaitoksesta Melasta. Mela-vakuutus kartuttaa apurahansaajan työeläkettä. Lisäksi siihen kuuluu tapaturmavakuutus, joka on voimassa apurahatyöskentelyn ajan. Katso apurahansaajan eläkevakuutuksen edellytyksistä tarkemmin kohdasta apurahansaajan ohjeet.

Apurahanhakijoiden neuvonta

Säätiön asiamies Annaliina Rintala neuvoo kaikissa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä, annaliina.rintala(at)wsoy-kirjallisuussaatio.fi, puh. 040 156 1956.