Hakeminen

Apurahojen ja residenssipaikkojen hakuaika on helmikuu. Hakuilmoitus julkaistaan tammmikuun viimeisenä sunnuntaina  Helsingin Sanomissa, Turun Sanomissa, Aamulehdessä, Savon Sanomissa, Kalevassa ja Lapin Kansassa.

Vuoden 2018 haussa jaetaan apurahoja ja residenssipaikkoja Edinburghin ja Frankfurt an der Oderin residensseihin sekä asumisoikeus Eeva Joenpellon kirjailijakotiin.

HELMIKUUSSA 2018 HAETTAVAT APURAHAT

Apurahat ovat työskentely- ja hankeapurahoja. Työskentelyapurahoja myönnetään kirjojen kirjoittamiseen ja niitä  voivat hakea kauno- ja tietokirjailijat, lasten- ja nuortenkirjailijat, kääntäjät, oppikirjantekijät sekä sarjakuvien tekijät,  yksityishenkilöt ja työryhmät. Hankeapurahat on tarkoitettu kirjallisuuden alalla toimiville henkilöille, työryhmille organisaatioille ja yhdistyksille kirjallisuuden ja lukemisen edistämiseen.

HELMIKUUSSA 2018 RESIDENSSIPAIKAT

Edinburghin residenssiin myönnetään kuukauden pituisia oleskelujaksoja ajalle 1.8.2018-31.7.2019. Niihin liittyy 500 euron stipendi.

Säätiö tarjoaa haettavaksi syys- ja lokakuun 2018  oleskelujaksot Särö ry:n residenssissä Frankfurt an der Oderissa, joka sijaitsee noin tunnin junamatkan päässä Berlinistä. Oleskeluun liittyy 500 euron stipendi.

Haettavissa on myös Eeva Joenpellon kirjailijakodin asumisoikeutta kolmivuotiskaudeksi 2018-2021.

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Annaliina Rintala, puh. 040 156 1956, annaliina.rintala@wsoy-kirjallisuussaatio.fi

 SÄÄTIÖLLÄ ON UUSI APURAHOJEN VERKKOPALVELU

Säätiön on uusinut hakujärjestelmänsä.  Tänä vuonna apurahoja ja residenssipaikkoja haetaan uusitussa verkkopalvelussa.

HAKUOHJEET

Apurahoja ja residenssipaikkoja apurahojen verkkopalvelussa.

Verkkopalvelu aukeaa hakuajan alkaessa 1.2. ja sulkeutuu, kun hakuaika päättyy 28.2.2018.

Kirjauduttuasi verkkopalveluun saat käyttäjätunnuksen, jolla pääset täyttämään lomakkeen. Valmis lomake lähetetään säätiölle. Lomaketta ei siis tarvitse tulostaa ja postittaa. Säätiö käsittelee hakemukset, jotka ovat saapuneet sille hakujärjestelmän kautta apurahojen hakuaikana. Myöhästyneitä tai muulla tavalla lähetettyjä hakemuksia ei huomioida.

Yhdellä hakemuksella voi hakea vain yhtä apurahaa. Jos haluat hakea sekä apurahaa että Edinburghin residenssipaikkaa, täytä kaksi  erillistä hakemusta.

Hakuaika

Hakuaika on 1.2.-28.2.2018. Lähetä hakemus säätiölle siten, että se on perillä viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 Suomen aikaa. Tämän ajankohdan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Ryhdy hakemaan ajoissa. Viimeisinä tunteina palvelu voi ruuhkautaua.

Kuka voi hakea?

Apurahoja voivat hakea kirjallisuuden eri aloilla toimivat yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Työryhmän hakemuksen tekee yhteyshenkilö, joka voi yhdellä hakemuksella hakea apurahaa kaikille ryhmään kuuluville.

Apurahaa ei voida hakea toisen henkilön puolesta. Jos olet hakemassa apurahaa, mutta et jostakin syystä voi itse täyttää sähköistä hakemusta, ota yhteyttä asiamieheen.

Apurahoja voivat hakea kaikkien kustantamojen kirjailijat. Säätiön myöntämä apuraha on riippumaton tuki kirjalliselle työskentelylle tai hankkeelle eikä siihen sisälly lupausta kirjan kustantamisesta.Kustannussopimus ei ole hakemusen edellytys, mutta eduksi asialle on, jos hakijalla on julkaisusuunnitelma.

Apurahan aihe

Kirjoita kohtaan Aihe   hakemuksen otsikko eli  apurahan käyttötarkoitus esim. ”Viikinkiaikaan sijoittuvan historiallisen romaanin kirjoittaminen”, ”Runofestivaalin järjestäminen Kumpulassa”.

Apurahan ala – mihin apurahoja myönnetään

WSOY:n kirjallisuussäätiön  tarkoitus on kansalliskirjallisuuden ja lukemisharrastuksen tukeminen ja edistäminen. Myönnettävät apurahat liittyvät säätiön tarkoitukseen.

Säätiö myöntää työskentely- ja hankeapurahoja seuraaville kirjallisuuden aloille

 • kaunokirjallisuus
 • lasten- ja nuortenkirjallisuus
 • tietokirjallisuus
 • oppikirjat
 • kirjallisuuden kääntäminen
 • sarjakuvataide
 • em. alojen hankkeet

Lomakkeen alasvetovalikossa on lueteltu em. alat. Niistä valitaan se, johon oma työ parhaiten sopii. Yhdellä hakemuksella voi hakea vain yhtä apurahaa.

Työskentely- vai hankeapuraha?

Työskentelyapurahoja myönnetään kirjojen kirjoittamiseen, kääntämiseen ja sarjakuvien tekemiseen.Hankeapurahoja myönnetään kirjallisille toimijoille, organisaatioille ja yksityishenkilöille ja työryhmille, jotka tekevät jotakin muuta kirjallisuutta ja lukemista edistävää kuin kirjoja.

Kysy rohkeasti neuvoa, jos hakemuksen alan valinta tuottaa vaikeuksia.

Edinburghin residenssipaikka

Edinburghin residenssihakua varten on oma lomake.

Residenssiin myönnetään kuukauden pituisia jaksoja. Kerro hakemuksessasi sekä ensisijainen että toissijainen toiveajankohta. Elokuu on Edinburghissa festivaaliaikaa ja siihen myönnetään 1-2 viikon oleskeluja. Myös niihin liittyy 500 euron apuraha.

Tietoja Edinburghin residenssistä tässä: Edinburghin residenssi

Kauno- vai tietokirjallisuutta?

Jako kauno- ja tietokirjoihin on fiktio-fakta jako. Romaanit, novellit, runot ja esseet ovat fiktiota, tietokirjat faktaa. Jako ei arvota kirjallisuuden lajeja tai tekijöitten kirjallisia ansioita suhteessa toisiinsa  vaan se jakaa teokset sisällön perusteella kuvitteelliseen fiktioon ja tietopohjaiseen faktaan. Säätiölle kaikki kirjallisuuden lajit ovat arvokkaita.

Haettavan apurahan suuruus

Valitse tässä kohdassa haettavan apurahan suuruus. Apurahat myönnetään työ- ja hankesuunnitelmien perusteella niissä kuvatun työn toteuttamiseen. Haettavan summan tulee olla realistinen suhteessa työsuunnitelmaan esim. ajankäytön osalta.

Myönnetyt työskentelyapurahat ovat viime vuosina olleet noin 4000−6000 euroa, hankeapurahat noin 1000-10 000 euroa. Säätiö ei myönnä haettua summaa suurempia apurahoja.

Myönnettyjen apurahojen kokoa voi tarkastella sivulla Myönnetyt apurahat.

Työskentelyn kesto

Merkitse työskentelysi kestoksi aika, jonka aiot käyttää apurahatyöskentelyyn. Työn keston etukäteisarviointi voi olla vaikeaa. Sitä ei tarvitse miettiä liikaa. Oma arviosi ajasta on riittävä.

Työsuunnitelma

Kerro työsuunnitelmassa selkeästi, tiiviisti ja ymmärrettävästi, mitä aiot apurahalla tehdä.Työskentelyn lopputulos on kirja.   Tieto- ja oppikirjahakemuksissa kerro, mikä kirjan merkitys on sen edustamalla alalla. Tuoko se uutta tietoa, täyttääkö se ”aukon” tms?

Apurahat myönnetään tulevia töitä varten ennalta laadittujen  suunnitelmien toteuttamiseen.  Perusteeksi apurahan myöntämiselle ei riitä pelkkä maininta, että apurahaa haetaan taiteelliseen toimintaan tai kirjan kirjoittamiseen.

Kiinitä huomiota hakemuksen kieleen ja tekstin sujuvuuteen. Kun apurahat on tarkoitettu kirjoittamiseen, hakemuksella on merkitystä.

Työsuunnitelman suunta on tulevaisuus: apurahat myönnetään tuleviin töihin, ei takautuvasti.

Liitteet

Lähtökohta on, että työsuunnitelma kertoo olennaisen tiedon. Kaunokirjallisuuden hakemuksiin ei tarvita liitteitä, laajoja julkaisuluetteloita eikä kritiikkejä.Tietokirjahakemukseen voit liittää tiiviin ansioluettelon.Hankehakemuksiin liitetään hankkeen aikataulu, kustannusarvio ja selvitys hankkeen kokonaisrahoituksesta.Jos hanke on tarkoitettu suurelle yleisölle, on hyvä mainita myös sen viestinnästä.

Sarjakuvahakemuksiin tarvitaan kuvanäytteitä!

Hakemukseen ei liitetä suosituksia.

Mihin apurahoja ei myönnetä

 • takautuvasti, aikaisemmin ilmestyneisiin kirjoihin tai toteutuneisiin hankkeisiin
 • kirjojen painatus- ja markkinointikulujen kattamiseen
 • tutkimus- ja väitöskirjatyöhön
 •  opintoihin koti- tai ulkomailla

Hakemusten käsittely säätiössä

Hahakemukset käsitellään ja arvioidaan maalis-huhtikuun aikana. Säätiön hallitus päättää apurahoista huhtikuussa.Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille henkilökohtaisesti toukokuussa. Apurahan saajien nimet julkistetaan säätiön kotisivuilla toukokuun aikana.

Apurahahakemukset käsitellään säätiössä luottamuksellisesti. Käsittelijät, arvioijat ja päättäjät eivät ilmaise sivullisille hakemuksiin tai hakijan ominaisuuksiin, taloudelliseen tai henkilökohtaisiin oloihin liittyviä tietoja. Hakemuksia arvioivat kirjallisuuden eri aloilla toimivat asiantuntijat, joilla on tietoa ja kokemusta omasta kirjallisuudenalastaan. Riippumattomuuden turvaamiseksi säätiö ei julkista asiantuntijoiden nimiä. Päätökset apurahoista tekee säätiön hallitus. Päätöksenteossa noudatetaan hyvää säätiötapaa.

Apurahapäätökset

Säätiön hallitus päättää apurahoista. Yksittäisiä apurahapäätöksiä ei perustella, mikä on normaali käytäntö kaikissa säätiöissä.

Säätiö saa vuosittain huomattavasti enemmän hyviä hakemuksia kuin mitä sillä on jaettavaa. Sen vuoksi kaikille hyvillekään hakemuksille ei voida myöntää apurahoitusta. Viime vuosina säätiö on myöntänyt apurahan noin 15 %:lle hakemuksista.

Eläkevakuutus ja sosiaaliturva

Säätiön apurahan saajat ovat tietyin edellytyksin velvollisia ottamaan itselleen lakisääteisen eläkevakuutuksen apurahatyöskentelyn ajaksi Maatalousyrittäjien eläkevakuutuslaitoksesta Melasta. Mela-vakuutus kartuttaa apurahansaajan työeläkettä. Lisäksi siihen kuuluu tapaturmavakuutus, joka on voimassa apurahatyöskentelyn ajan. Katso apurahansaajan eläkevakuutuksen edellytyksistä tarkemmin kohdasta apurahansaajan ohjeet.

Apurahanhakijoiden neuvonta

Säätiön asiamies Annaliina Rintala neuvoo kaikissa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä, annaliina.rintala(at)wsoy-kirjallisuussaatio.fi, puh. 040 156 1956.