Jakoperiaatteet

Säätiö on yleishyödyllinen ja sen tarkoitus on tukea ja edistää kirjallisuutta. Apurahojen myöntämistä ohjaa tämä tarkoitus. Apurahapäätöksiä ohjaavat myös säätiön arvot, joita ovat taiteellinen ja tiedollinen laatu, sivistys, luovuus ja moniarvoisuus.

Apurahoja jaetaan säätiön sijoitusomaisuuden tuotosta, joka vaihtelee vuosittan.

Säätiön myöntämä apuraha on riippumatonta tukea kirjalliselle työskentelylle tai hankkeelle eikä siihen sisälly lupausta kirjan kustantamisesta.

Eri kirjallisuuden lajien asiantuntijat arvioivat hakemukset ja tekevät ehdotuksen jaosta. Apurahoista päättää säätiön hallitus. Yleisen säätiötavan mukaan yksittäisiä apurahapäätöksia ei perustella. Myönnetyt apurahat julkistetaan säätiön kotisivulla.

Hakemuksen menestymisen kannalta keskeistä on kiinnostava, perusteltu ja toteutumiskelpoinen työsuunitelma. Päätöksiä tehtäessä tarkastellaan myös hakijoiden saamaa muuta rahoitusta. Hakemusten määrä ja apurahoihin käytettävissä oleva rahamäärä vaihtelevat vuosittain ja se vaikuttaa jakoon.

Säätiön apurahojen myöntöprosentti vaihtelee kirjallisuuden aloittain; keskimäärin se on noin 15 %. Joka vuosi rahoittamatta jää moni hyvä hakemus.