Jakoperiaatteet

Säätiö on yleishyödyllinen ja sen tarkoitus on tukea ja edistää kirjallisuutta. Apurahojen myöntämistä ohjaa tämä tarkoitus.

Apurahoja voivat hakea ja niitä myönnetään kaikkien kustantamojen kirjailijoille. Myönnetty apuraha on riippumatonta tukea kirjalliselle työlle eikä siihen liity lupausta kustantamisesta.

Eri kirjallisuuden lajien asiantuntijat arvioivat hakemukset ja tekevät ehdotuksen jaosta. Apurahoista päättää säätiön hallitus. Yleisen säätiötavan mukaan yksittäisiä apurahapäätöksia ei perustella. Myönnetyt apurahat julkistetaan säätiön kotisivulla.

Hakemuksen menestymisen kannalta keskeistä on kiinnostava, perusteltu ja toteutumiskelpoinen työsuunitelma. Päätöksiä tehtäessä tarkastellaan myös hakijoiden saamaa muuta rahoitusta. Hakemusten määrä ja apurahoihin käytettävissä oleva rahamäärä asettavat omat  realiteettinsa joka hakukierroksella. Säätiön apurahojen myöntöprosentti vaihtelee kirjallisuuden aloittain; keskimäärin se on noin 18 %.

Säätiö saa joka vuosi suuren määrän hyviä hakemuksia, joista vain osa voidaan rahoittaa.