Talous

    WSOY:n kirjallisuussäätiön toiminta perustuu sijoitusten tuottoon. Säätiön perustuspääoman, kaksi miljoonaa markkaa (vuoden 2023 rahan arvon mukaan hieman yli 500 tuhatta euroa), lahjoitti säätiön perustaja Werner Söderström Osakeyhtiö vuonna 1942.

    Sijoitustoiminnan tarkoitus on huolehtia säätiön varallisuudesta siten, että sääntöjen mukainen toiminta on vakaata nyt ja tulevaisuudessa. Säätiön sijoitushorisontti on pitkä, ja siksi säätiön omaisuudesta suurin osa on sijoitettu osakkeisiin.

    Sijoitustoimintaa ohjaa säätiön hallituksen vahvistama strategia. Säätiöllä on varainhoitotoimikunta, joka valmistelee hallitukselle sijoittamiseen ja muuhun varainhoitoon liittyvät päätökset. Päätökset tekee säätiön hallitus.

    Säätiön sijoitusomaisuudesta valtaosa on kotimaisten yhtiöiden osakkeita. Sijoituspäätöksissä on huomioitu taloudellisten tekijöiden lisäksi ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa. Sijoitusten vastuullisuutta seurataan säännöllisesti ESG-raporttien avulla.