Historia

WSOY:n kirjallisuussäätiö on kustantamon perustama kirjailijoiden mesenaatti, joka on jakanut apurahoja yli seitsemänkymmenen vuoden ajan.

Werner Söderström Osakeyhtiön kirjalllisuussäätiö kuuluu maamme tärkeimpiin ja vanhimpiin kirjallisuutta tukeviin säätiöihin. Werner Söderström Osakeyhtiön yhtiökokous päätti keväällä 1942 perustaa rahaston suomalaisen kansalliskirjallisuuden edistämiseksi. Näin syntyi WSOY:n kirjallisuussäätiö. Toimintansa se aloitti vuoden 1943 alussa.

Säätiön tarkoituksena on alusta asti ollut kansalliskirjallisuuden tukeminen myöntämällä apurahoja tekijöille ”joilla on suunniteilla suurehkoja valmistuksia ja kustannuksia vaativa kaunokirjallinen tai tieteellinen teos.” Kustantamon parhaiden perinteiden mukaisesti tarkoituksena oli myös palkita epäkaupallista kirjallisuutta, jonka tekijöille ei kertynyt tavanomaisia tekijänpalkkioita.

Säätiön perustamisen aikaan Suomi kävi sotaa ja maa eli  säännöstelytaloudessa. Ankarasta ajasta huolimatta suomalaisilla kustantamoilla meni poikkeuksellisen hyvin. Kansa luki ja osti kirjoja. Hyvä kirjamyynti kerrytti kustantajan kassaan ylimääräistä varallisuutta, josta osa haluttiin palauttaa kirjailijoille apurahojen muodossa.  Säätiön perustamispääoma oli kaksi miljoonaa markkaa (noin 425 000 euroa vuoden 2014 rahanarvon mukaan). 

Säätiön ensimmäisenä asiamiehenä toimi kustannusosakeyhtiö WSOY:n  kirjallinen johtaja Martti Haavio (runoilija P. Mustapää.) Alusta asti säätiöllä on ollut  vahvasti kirjailijoita heidän omista lähtökohdistaan ymmärtävä asenne.

Tukea, turvaa, tunnustusta

Jo  seitsemän vuosikymmenen ajan WSOY:n kirjallisuussäätiö on tukenut suomalaista kirjallisuutta jakamalla apurahoja ja työskentelytiloja. Kirjailijalle apuraha tuo taloudellista tukea ja turvaa luo jatkuvuutta työhän. Aineellisen lisäksi sillä on myös henkinen merkitys:  apuraha on tunnustus työlle. Säätiön apurahatoiminta on vahvistanut kirjailijoiden toimeentuloa ja ammatti-identiteettiä sekä yleisemmin kulttuurimyönteistä moniarvoisuutta ja suvaitsevuutta  suomalaisessa kirjallisessa kentässä. Apurahatoiminta takaa sen, että kirjallisuutemme säilyy moniäänisenä ja että suomalaiset voivat lukea maailmakirjallisuutta omalla äidinkielellään.

Kirjallisuutta säätiön vaiheista

Fil.maisteri Erika Heikinheimon tutkimusjulkaisu säätiön historiasta ja apurahamyönnöistä julkaistiin syyskuussa 2012 nimellä Tukea, turvaa ja tunnustusta. WSOY:n kirjallisuussäätiö 1942-2012 (WSOY, painettu EU:ssa 2012). Säätiön vaiheista on tietoa myös Kai Häggmanin kirjoittamassa WSOY:n historiassa  Avarammille aloille, väljemmille vesille. Werner Söderström Osakeyhtiö 1940-2003. (WSOY, Porvoo 2003).