Ohjeet työsuunnitelman kirjoittamiseen

OHJEITA TYÖSUUNNITELMAN TEKOON

Kun apurahahakemus kilpailee satojen muiden hakemusten joukossa, apurahan hakijalla herää kysymys, kuinka oma hakemus erottuisi muista hakemuksista.

Työsuunnitelmassa on tarkoitus kuvailla ja perustella kirjahanketta – sen taustaa, sisältöä, tarkoitusta ja toteutusta. Tässä neuvoja työsuunnitelman tekoon.

Työsuunnitelmalle ei ole yksiselitteistä mallia. Tiivistetysti se on selkeästi jäsennelty, perusteltu ja toteuttamiskelpoinen kuvaus kirjallisesta työstäsi tai hankkeestasi. Se kuvailee kirjallisen työsi taustaa, motiiviasi juuri tämän työn tekemiseen, sisältöä.

  1. Apurahoja myönnetään julkaistavaksi tarkoitetuille teksteille. Kerro, kuinka olet ajatellut julkaista.
  2. Kenelle kirjallinen työsi (kirja, käännös) on tarkoitettu? Tieto- ja lasten- ja nuortenkirjoilla on yleensä kohderyhmä. Kerro työsuunnitelmassa kohderyhmästä, jos sellainen on mielessäsi. Se auttaa suuntaamaan sitä, miten kuvaat työsuunnitelmassa teoksen sisältöä ja rakennetta.
  3. Missä vaiheessa työsi on? Oletko suunnittelemassa, kehittelemässä ideaa, keräämässä materiaalia, työstämässä käsikirjoitusta vai viimeistelemässä? Työn vaihetta ei aina pysty selkeästi erittelemään eikä se ole tarpeenkaan, kirjoittamisessa kaikki työtavat ovat sallittuja.
  4. Erityisesti kaunokirjallisuudessa hakemuksen lukijaa kiinnostaa, kuinka kirjasi teema valikoitui. Kerro, miksi haluat kirjoittaa juuri tämän kirjan.
  5. Hyvässä työsuunnitelmassa tuodaan esiin se, mitä uutta kirja tuo jo olemassa olevaan tietokirjallisuuden kenttään. Mitä uutta tietoa tai näkökulmaa kirjassa on tarkoitus esittää, minkä aukon tietokirjallisuudessa tämä kirjaa täyttää? Miksi on tarpeellista, että juuri tämä kirja kirjoitetaan?
  6. Työsuunnitelmassa, erityisesti tietokirjahakemuksissa, kannattaa kertoa myös omasta kompetenssista. Miksi juuri sinä olet hyvä kirjoittamaan tietokirjan tästä aiheesta. Tällä on merkitystä sekä hakemuksen vakuuttavuuden että itse kirjan kirjoittamisen kannalta. Älä tuhlaa rajoitettua merkkimäärää ansioluettelosi kirjaamiseen, sen voit laittaa liitteeksi. Kerro lyhyesti, onko tietämyksesi tullut ammatin, koulutuksen vai muun harrastuneisuuden kautta. Jos kyseessä on työryhmä, kuvaa myös lyhyesti kunkin tekijän rooli ja osuus hankkeessa.
  7. Kuvaa työsuunnitelmassa teoksen sisältöä ja avaa kirjan rakennetta. Rajoitettu merkkimäärä ohjaa sitä, kuinka laaja sisällön ja rakenteen kuvaus voi olla. Asiasisällön osalta vaihtoehtoina voivat olla joko synopsis taikka asiasanat tai esimerkiksi luettelo keskeisistä aihealueista.
  8. Työsuunnitelman merkkimäärää ei kannata käyttää kovin yksityiskohtaiseen kirjoitusprosessin aikataulutuksen kuvaamiseen, koska hakulomakkeella kysytään toisaalla käsikirjoituksen arvioitua valmistumisaikaa. Koska apurahaa ei myönnetä kirjoitustyöstä aiheutuviin kuluihin, älä myöskään erittele niitä työsuunnitelmaan.
  9. Hankkeissa kerro, kenelle hanke on tarkoitettu, mitä se tuottaa ja mitä se jättää jälkeensä. Kero myös, kuinka hankkeella käynnistetty toiminta vakinaistetaan. Perustele, miksi hankkeesi on tärkeä.

Kun olet kirjoittanut työsuunnitelman valmiiksi, lue se rauhassa ja arvioi sen sisältöä hakemuksen lukijan kannalta. Satojen hakemusten ja työsuunnitelmien joukosta nousevat esiin selkeät ja vakuuttavat työsuunnitelmat, joista ydinasiat erottuvat kirkkaasti. Hyvä tapa kehittää työsuunnitelmaa on antaa se ystävän tai läheisen luettavaksi.