Matka-apuraha kääntäjille

PAIKAN HENKI – ANJA JA ERKKI HAGLUNDIN MATKA-APURAHA KIRJALLISUUDEN KÄÄNTÄJILLE

Paikan henki -apuraha on perustettu keväällä 2021 Anja ja Erkki Haglundin perikunnan lahjoitusvaroin. WSOY:n kirjallisuussäätiö jakaa apurahaa yhdessä kääntäjien ammattiosaston KAOS ry:n kanssa.

Apurahan tarkoituksena on suoda kirjallisuuden kääntäjille mahdollisuus syventyä perusteellisesti lähdekielen tai yksittäisen työn kannalta relevantin paikan kieleen ja kulttuuriin. Apuraha on tarkoitettu kattamaan matkakustannuksia sekä kohdemaan majoitus- ja elinkustannuksia.

Apuraha on tarkoitettu Suomessa asuville tai Suomen kirjallista elämää rikastuttaville ammattimaisille kirjallisuuden kääntäjille, jotka kääntävät kirjallisuutta kotimaisille kielille. Apurahapäätökset tekee KAOS ry:n nimeämä apurahalautakunta.

Apuraha on haettavissa vuosittain lokakuussa. Haun alettua WSOY:n kirjallisuussäätiö ja KAOS ry tiedottavat siitä.

HAKUOHJEET

Apurahaa haetaan WSOY:n kirjallisuussäätiön verkkopalvelussa. Sähköiseen hakupalveluun pääset kirjautumaan tästä:
WSOY:n kirjallisuussäätiön apurahajärjestelmä

Apurahojen hakuaika on 1.–15.10. Hakemusten tulee olla perillä säätiön järjestelmässä viimeistään 15.10. klo 23.59. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Apurahan tarkoitus on suoda kirjallisuuden kääntäjille mahdollisuus syventyä perusteellisesti kieleen ja kulttuuriin paikassa, joka on relevantti joko heidän lähdekielensä tai yksittäisen työnsä kannalta.

Apurahoja myönnetään matka-, majoitus- ja elinkuluihin sekä muihin kuluihin, jotka liittyvät kieleen ja kulttuuriin syventymiseen, esim. museoiden ja arkistojen pääsymaksuihin tai paikallisten matkojen kuluihin kohdemaassa. Olennaista on, että kulut liittyvät apurahan tarkoitukseen.

Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan kokemus ja kielivalikoima kirjallisuuden kääntäjänä, aiottu matkakohde, matkasuunnitelma, matkan riittävä pituus apurahan tarkoitukseen nähden, hakijan mahdollisesti tekeillä olevat käännökset sekä muut hakemukseen sisältyvät relevantit seikat.

Apurahoja ei myönnetä takautuvasti.

Hakijat: Apurahaa voivat hakea kirjallisuutta kotimaisille kielille kääntävät, Suomessa asuvat tai Suomen kirjallista elämää rikastuttavat ammattimaiset kirjallisuuden kääntäjät.

Apurahaa ei myönnetä KAOS ry:n hallituksen jäsenille, apurahalautakunnan jäsenille eikä hallituksen jäsenen tai lautakunnan jäsenen lähipiirille.

Oleskelun kestosta: Apuraha on tarkoitettu vähintään noin kahden viikon oleskeluun kohdemaassa. Viikonloppumatkoihin apurahoja ei myönnetä.

Haettavan apurahan suuruus: Jaettavat summat ovat määrältään noin 1000–5000 e. Arvioi matkasuunnitelmasi todelliset kustannukset ja hae apurahaa niiden mukaan.

Matkustussuunnitelmasta: Kerro matkustussuunnitelmassa konkreettisesti, mihin aiot matkustaa. Perustele, kuinka kohdemaassa oleskelu liittyy lähdekieleen tai yksittäiseen työhön.

Liitteet: Liitä hakemukseesi ansioluettelosi sekä luettelo tähänastisista käännöksistäsi.

Päätökset: Apurahan saajista päättää KAOS ry:n apurahalautakunta.

Kaikki apurahaa hakeneet saavat tiedon apurahapäätöksistä viimeistään marraskuun puolessavälissä.

Hakemusten käsittely säätiössä ja KAOS ry:ssä on luottamuksellista.

Apurahan käytöstä on tehtävä selvitys säätiön verkkopalvelussa. Lisäksi apurahansaajan toivotaan kertovan matkan annista KAOS ry:n järjetämässä tilaisuudessa, artikkelissa tai verkkosivulla. Matkakertomus voidaan julkaista myös WSOY:n kirjallisuussäätiön kotisivulla.

Säätiön tietosuojaseloste on luettavissa:
Tietosuojaseloste

APURAHAN LAHJOITTAJIEN TARINA

Anja ja Erkki Haglund tekivät molemmat pitkän elämäntyön kaunokirjallisuuden suomentajina.

Erkki Haglund 60-vuotispäivänään. / Anja Haglund ja Simo-koira 2000-luvun alkupuolella.

Anja (os. Salmi) syntyi Ähtärissä vuonna 1930 ja tuli ylioppilaaksi Alavuden yhteiskoulusta vuonna 1952. Hän valmistui Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi 1959 pääaineenaan englannin kieli. Valmistumisensa jälkeen Anja toimi jonkin aikaa opettajana ja liike-elämän palveluksessa. Vuonna 1969 hän ryhtyi päätoimiseksi kääntäjäksi.

Erkki syntyi Viipurissa 1930. Ylioppilaaksi hän kirjoitti Vaasan lyseosta vuonna 1950. Erkki opiskeli Helsingin yliopistossa ranskaa ja englantia vuosina 1952–1955. Opinnot jäivät kesken, koska työ vei ahkeran miehen. Erkki työskenteli Helsingin Sanomien ulkomaantoimituksessa 1953–1960, Kuvajulkaisut OY:ssä 1960–1962 ja vuodesta 1963 vuoteen 1986 hän oli Valittujen Palojen päätoimittaja. Sen käännösjulkaisuista hän vastasi vuoteen 1990 asti.

Anja Erkki tapasivat opiskelijoina osakuntaelämässä ja avioituivat vuonna 1955. Anja kertoi 60-vuotishaastattelussaan, että Erkin jäätyä eläkkeelle he työskentelivät espoolaisessa omakotitalonsa kuin ”kahden kerroksen väki”: Anja suomensi yläkerran työhuoneessaan ja Erkki alakerrassa.

Sekä Anjan että Erkin elämäntyö on mittava: kummankin teosluettelossa on noin 50 nimikettä. Täysiveristen ammattilaisten tavoin he eivät vieroksuneet myöskään viihteellisemmän kirjallisuuden suomentamista. ”Kääntäjän täytyy olla kaikkiruokainen ja tehdä kaikkea yhtä kunnianhimoisesti”, sanoi Anja Haglund. Erkki Haglund suomensi mm. vuonna 1981 ilmestyneen John Fowlesin Jumalten naamiot, josta hänet palkittiin valtion kääntäjäpalkinnolla 1982. Anjalle myönnettiin valtion taiteilijaeläke tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana taiteilijana vuonna 1993.

Erkki kuoli joulukuussa 1999. Noin viikkoa ennen hänen kuolemaansa julkisuuteen tuli tieto, että Erkki Haglund oli suomentanut Pentti Saarikosken nimiin pannun J.P. Donleavyn romaanin Holtiton mies. ”Asian on painanut mieltäni, hyvä, että se tulee nyt julki”, hän sanoi.

Anja eli Erkin kuoleman jälkeen vielä 21 vuotta. ”Kääntäjän työ on niin hirveän mielenkiintoista: siihen ei tule rutiinia. Ei ole kahta samanlaista kirjaa”, hän totesi työstään.

Anja Haglund kertoo saaneensa lapsuudenkotinsa perintönä rakkauden sanaan ja kirjoihin. Haglundien perikunnan tekemä lahjoitus kääntäjien matka-apurahan perustamiseksi kertoo kauneimmalla mahdollisella siitä, että Anja ja Erkki siirsivät arvonsa myös lapsilleen.

Anja ja Erkki lapsenlapsineen Getassa Ahvenanmaalla.