Hakeminen

Säätiö myöntää apurahoja sääntömääräisen tarkoituksensa mukaisesti kirjallisuuden edistämiseen ja lukuharrastuksen lisäämiseen.

Apurahoja haetaan vuosittain helmikuussa. Seuraava hakuaika alkaa 1.2.2022.

Koronaviruspandemian vuoksi säätiön ulkomaanresidenssitoiminta on keskeytetty. Seuraamme tilannetta. Säätiö noudattaa virallisia matkustusohjeita, jotka on annettu ohmisten hengen ja terveyden suojelemiseksi.

Hakemukset tehdään verkkopalvelussa.

KIRJAUDU VERKKOPALVELUUN TÄSTÄ

WSOY:n kirjallisuussäätiön apurahajärjestelmä

HAKUAIKA ON HELMIKUU

Huomaa, että haku päättyy helmikuun viimeisenä päivänä klo 23.59 Suomen aikaa. Verkkopalvelu sulkeutuu silloin ja hakemusten vastaanottaminen päättyy. Hae ajoissa, että ehdit kiireettömästi lähettää hakemuksesi.

HAKUOHJEET

Tee hakemus seuraavien ohjeiden mukaan. Jos tarvitset neuvoja, ota yhteyttä meihin:

Asiamies Annaliina Rintala, puh. 040 156 1956 ja apurahasihteeri Vuokko Tarpila, puh. 040 523 4689. Verkkopalvelusta voit lähettää meille kysymyksesi suojatulla sähköpostiviestillä.

Verkkopavelussa sinun pitää ensin rekisteröityä apurahan hakijaksi. Saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka jälkeen voit kirjautua järjestelmään, jossa voit  täyttää hakemuksen. Kun hakemus on valmis, lähetä se säätiölle. Hakemusta ei tulosteta eikä postiteta. Lähetettyäsi hakemuksen saat sähköpostiisi perilletulokuittauksen.

Säätiö käsittelee ne hakemukset, jotka ovat tulleet hakujärjestelmän kautta apurahojen hakuaikana. Myöhästyneitä tai muulla tavalla lähetettyjä hakemuksia ei huomioida.

Jos sinulla on teknisiä ongelmia hakemuksen tekemisessä tai lähettämisessä, verkkopalvelusta voit lähettää avunpyynnön tekniseen tukeen. Jos et syystä tai toisesta voi käyttää sähköistä lomaketta, ota yhteyttä säätiöön.

ALOITA HAKEMINEN VALITSEMALLA LOMAKE

Apurahoille on oma hakemuksensa ja Eeva Joenpellon kirjailijakodille omansa. Jos haet molempia, täytä kaksi erillistä hakemusta.

Työskentely- ja hankeapurahaa hakiessasi mieti ensin, mikä on roolisi hakijana: haetko apurahaa itsellesi vai työryhmälle.

Jos haet apurahaa itsellesi omaan kirjalliseen työhön, valitse yksityishenkilölle tarkoitettu hakemus. Jos haet apurahaa työryhmällesi, valitse hakemus ”Työryhmä”. Kirjaan, jossa on useita kirjoittajia, haetaan apurahaa työryhmänä, vaikka työtä suunniteltaessa saatetaankin puhua ”kirjahankkeesta”.

Hankeapurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, organisaatiot ja yhdistykset ym. Hanke on yleensä kyseessä silloin, kun tekemisen lopputuote on jotakin muuta kuin kirja. Kun haet apurahaa yhdistykselle, tapahtumalle, juhlavuodelle, kirjalliselle pilottitoiminnalle tai jollekin uudelle asialle,  kyse on hankkeesta. Voit katsoa säätiön viime vuoden myönnettyjen apurahojen listaa. Siitä näet, minkälaiset asiat ovat saaneet hankerahoitusta.

Eri hakemustyypit on selkeästi esitetty verkkopalvelussa. Jos valinta tuntuu vaikealta, ota yhteyttä säätiöön.

Hakemuksessa on alasvetovalikko nimeltä ”Ala”, josta valitset, mihin kirjallisuuden lajiin työsi kohdistuu.  Valittavanasi on kaunokirjallisuus, tieto- ja oppikirjallisuus, lasten- ja nuortenkirjallisuus, käännökset, sarjakuvat sekä hankkeet. Jako kaunokirjallisuus-tietokirjallisuus ei ole kirjallisuuden lajeja arvottava vaan se viittaa jakoon fiktio-fakta.

Jos haet apurahaa useaan saman kirjallisuuden alan työhön, esim. kolmen romaanikäsikirjoituksen kirjoittamiseen, hae yhdellä hakemuksella. Kerro työsuunnitelmassa, että sinulla on useita kirjoja työn alla.

Jos haet apurahaa moneen eri kirjallisuuden alaan kuuluvaan työhön, esim. sekä kauno- että tietokirjan kirjoittamiseen tai lastenkirjaan ja sarjakuvaan, täytä jokaiselle kirjalle  eri hakemus.

KUKA VOI HAKEA?

Apurahoja voivat hakea kaikkien kustantamojen kirjailijat. Säätiön myöntämä apuraha on riippumatonta tukea kirjalliselle työskentelylle tai hankkeelle eikä siihen sisälly lupausta kirjan kustantamisesta.

Yksityishenkilöt, työryhmät, yhdistykset ja organisaatiot voivat olla hakijoina.

Jos mietit, voitko juuri sinä hakea apurahaa, ota yhteyttä säätiöön. Säätiö on yleishyödyllinen ja se tukee monenlaista kirjallisuutta.

Apurahaa ei voi hakea toisen henkilön puolesta. Jos et syystä tai toisesta voi itse tehdä hakemusta, ota yhteyttä säätiöön.

HAKEMUKSESSA KYSYTÄÄN SUKUPUOLTA TILASTOINNIN VUOKSI

Säätiössä seurataan sekä hakemusten että jaettujen apurahojen jakautumista eri sukupuolten kesken. Sen vuoksi hakemuksessa kysytään sukupuolta.

TYÖRYHMÄT

Kun useammat henkilöt tekevät yhdessä kirjaa, muodostavat he työryhmän. Työryhmä valitsee keskuudestaan yhteyshenkilön, joka hakee apurahaa kaikille ryhmän jäsenille yhdellä hakemuksella. Hän ilmoittaa hakemuksessa kaikkien työryhmän jäsenten tiedot. Työsuunnitelmassa yhteyshenkilö kertoo työn kulusta ja siitä, kuinka kirjoitustyö jakautuu ryhmän kesken. Jos apuraha myönnetään, työryhmä päättää itse siitä, kuinka myönnetty apuraha jakautuu jäsenten kesken.

Työryhmiä voi olla monenlaisia. Esim. lasten kuvakirjan kirjoittaja ja kuvittaja voivat yhdessä hakea apurahaa työryhmänä. Tietokirjoissa voi olla useita kirjoittajia, jotka voivat työryhmänä hakea yhdessä apurahaa.

MIHIN APURAHOJA MYÖNNETÄÄN?

WSOY:n kirjallisuussäätiön  tarkoitus on kansalliskirjallisuuden edistäminen  ja lukemisharrastuksen tukeminen ja edistäminen. Apurahoja myönnetään

  • kaunokirjailijoille
  • lasten- ja nuortenkirjailijoille ja lastenkirjojen kuvittajille
  • tietokirjailijoille ja oppikirjojen tekijöille
  • kirjallisuuden kääntäjille
  • sarjakuvataiteilijoille
  • kirjallisuuden alan hankkeille

MIHIN APURAHOJA EI MYÖNNETÄ

  • opintoihin eikä opinnäytetöihin
  • väitöskirjoihin
  • tieteelliseen tutkimukseen
  • takautuvasti, jo valmistuneisiin töihin.

TYÖSKENTELY- VAI HANKEAPURAHA?

Työskentelyapurahat on tarkoitettu kirjojen kirjoittamiseen, kääntämiseen ja sarjakuvien tekemiseen. Niissä lopputuote on kirja. Hanke on muu kirjallisuutta tai lukemista edistävä asia kuin kirja.

Hankeapurahoja jaettaessa kiinnitetään erityistä huomiota lukemista edistäviin ja sellaisiin hankkeisiin, joiden avulla saadaan uusia lukijoita kirjallisuudelle.

TYÖSUUNNITELMASTA

Kohdassa Työsuunnitelma kerro lyhyesti ja yleistajuisesti, mihin apurahaa haet eli työsi sisällöstä. Voit kertoa myös taustoista, tiedonkeruusta ja tavoitteista varsinkin tietokirjan kohdalla.Kerro tietokirjahakemuksessa mikä kirjasi merkitys on: tuoko se uutta tietoa, vastaako se ajankohtaiseen tarpeeseen tai täyttääkö se mahdollisesti aukon. Kerro myös, koska ja kuinka kirjasi julkaistaan tai ainakin se, minkälainen suunnitelma sinulla on kirjan julkaisusta.

Apurahat myönnetään tulevia töitä varten työsuunnitelmien perusteella. Pelkkä maininta, että apurahaa haetaan taiteelliseen työhön, ei riitä myöntämisen perusteeksi.

Hakemuksen menestymisen kannalta kiinnostava ja  selkeä työsuunnitelma on tärkeä. Kirjoita se  ajatuksella, että ne, jotka eivät työtäsi tunne, saisivat käsityksen ja kiinnostuisivat siitä, mitä olet kirjoittamassa.

Hakiessasi hankeapurahaa kerro myös hankkeen tavoitteista ja siitä, kuinka niiden toteutumista seurataan sekä hankkeen viestinnästä. Kerro myös, kuinka hankkeella aloitettua toimintaa jatketaan hankeapurahan päätyttyä.

Huomaa, että sähköisessä hakujärjestelmässä työsuunnitelman enimmäispituus on 4 000 merkkiä. Toivomme, että hakijat pysyisivät tässä pituudessa. Jos kuitenkin haluat kertoa työsuunnitelmasta pitkästi, voit lisätä liitteen. Älä kuitenkaan jätä tyhjäksi kohtaa Työsuunnitelma vaan kirjoita siihen tiivistelmä.

LIITTEET

Liitä kaikkiin hakemuksiisi julkaisuluettelosi sekä CV.

Hankehakemukseen liitä  hankkeen aikataulu ja kustannusarvio, josta ilmenee kokonaisrahoitus (jos haet säätiöltä osarahoitusta). Organisaation hakemukseen liitetään toimintakertomus.

Hakemuksiin ei liitetä suosituksia. Hakemuksia arvioivat kirjallisuuden eri aloilla toimivat ammattilaiset.

KUVITUS- JA SARJAKUVAHAKEMUKSIIN KUVANÄYTTEITÄ

Sarjakuvahakemuksiin ja kuvittajien hakemuksiin pyydetään liittämään kuvanäytteitä.

APURAHATYÖSKENTELYN KESTO

Määrittele työskentelyn kesto itse todellisen ajankäyttösi mukaan.

APURAHAN SUURUUS

Säätiön myöntämät työskentelyapurahat ovat viime vuosina olleet 4 000–6 000 euron kokoisia. Hankeapurahojen suuruus on vaihdellut 1 000 eurosta 10 000 euroon. Summan suhteen ole rohkea realisti.

Säätiö ei myönnä haettua suurempia apurahoja. Voit katsella vuonna 2020 myönnettyjen apurahojen kokoa tässä linkistä.

HAKEMINEN EEVA JOENPELLON KIRJAILIJAKOTIIN

Eeva Joenpellon kirjailijakotistipendi seuraavan kerran haettavissa helmikuussa 2024. Kirjailijakoti sijaitsee Sammatin Myllykylässä haja-asutusalueella. Lähin suurempi paikkakunta on Lohja, jonne on matkaa noin 20 km. Sekä Turkuun että Helsinkiin on noin 100 km. Liikkumiseen tarvitaan auto.

Kirjailija Eeva Joenpelto testamenttasi kirjailijakodin säätiölle ja kirjailijan valinnassa noudatetaan hänen tahtoaan. Kirjailijakoti on tarkoitettu ammattikirjailijalle perheineen asumista ja työskentelyä varten, ei pelkästään työtilaksi.

Henkilötietojen lisäksi hakemuksessa kysytään työsuunnitelmaa ja perusteluja kirjailijakotipaikan hakemiseen. Molemmat kohdat ovat tärkeitä ja valinta perustuu kokonaisharkintaan. Kerro ajatuksella ja konkreettisesti, mitä kirjailijakodissa kirjoitat, koska ja missä julkaiset ja kuinka arvelet, että kirjailijakodissa asuminen hyödyttäisi työskentelyäsi.

Perustele, miksi haet paikkaa. Kerro perhetilanteestasi ja siitä, ketä kanssasi taloon muuttaisi. Jos olet aikaisemmin ollut residenssissä, kerro missä, koska ja minkälainen kokemus se oli.

Kirjailijan valinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota kirjailijan tähänastiseen uraan, työsuunnitelmaan, perhetilanteeseen ja motivaatioon. Jos kirjailijakoti kiinnostaa, hae tohkeasti!

Talo on tilava ja se sijaitsee keskellä perinteistä länsiuusmaalaista kulttuurimaisemaa. Siellä on täydet mukavuudet, pihasauna ja kaunis pihapiiri.

Asumiseen liittyvistä kustannuksista ja talon täydestä ylläpidosta vastaa WSOY:n kirjallisuussäätiö. Kirjailija ei maksa asumisesta, mutta säätiö ilmoittaa verottajalle kirjailijan saaman asumisedun, jonka suuruus on 900 euroa kuussa. Verotuksen näkökulmasta kirjailijakotipaikka katsotaan kirjailijalle verovapaata apurahaaksi apurahaksi, jonka arvo on 10 800 euroa vuodessa.

Säätiön asiamies kertoo mielellään lisätietoja talosta ja asumisesta, Annaliina Rintala, puh. 040 156 1956.

KUINKA HAKEMUKSIA KÄSITELLÄÄN SÄÄTIÖSSÄ?

Hakemukset käsitellään ja arvioidaan maalis-huhtikuun aikana. Säätiön hallitus päättää apurahoista huhtikuun lopussa.

KAIKILLE HAKIJOILLE TIEDOTETAAN PÄÄTÖKSESTÄ HENKILÖKOHTAISESTI

Kaikki apurahaa hakeneet saavat sähköpostitse tiedon omaa hakemustaan koskevasta päätöksestä toukokuun alussa. Ilmoitamme tarkan päivän tuonnempana. Apurahan saajien nimet julkistetaan säätiön kotisivuilla toukokuun aikana.

Apurahansaajien nimien julkaiseminen kuuluu hyvään säätiötapaan ja se on yleinen käytäntö apurahasäätiöissä.

HAKEMUSTEN KÄSITTELY ON LUOTTAMUKSELLISTA

Apurahahakemukset käsitellään säätiössä luottamuksellisesti. Käsittelijät, arvioijat ja päättäjät eivät ilmaise sivullisille hakemuksiin tai hakijan ominaisuuksiin, taloudellisin tai henkilökohtaisiin oloihin liittyviä tietoja.

Hakemuksia arvioivat kirjallisuuden eri aloilla toimivat asiantuntijat, joilla on tietoa ja kokemusta omasta kirjallisuudenalastaan. Riippumattomuuden turvaamiseksi säätiö ei julkista asiantuntijoiden nimiä. Päätökset apurahoista tekee säätiön hallitus. Yksittäisiä apurahapäätöksiä ei perustella.

MONI HYVÄ HAKEMUS JÄÄ RAHOITTAMATTA, KOSKA HAKIJOITA ON AINA PALJON

Säätiö saa vuosittain huomattavasti enemmän hyviä hakemuksia kuin mitä sillä on jaettavaa. Sen vuoksi kaikille kiinnostavillekaan hakemuksille ei voida myöntää rahoitusta.  Viime vuosina myöntöprosentti  oli noin 15 %. Älä masennu kielteisestä apurahapäätöksestä vaan jatka kirjoittamista!

Tietosuojaseloste