Hakeminen

Vuoden 2025 apurahojen ja Edinburghin residenssipaikkojen hakuaika on 1.2.-28.2.2025.

SISÄLLYS

Kirjaudu verkkopalveluun
Hakuaika on helmikuu
Hakuohjeet
Hakemuksen aloitus
Kuka voi hakea?
Työryhmät
Työskentely- vai hankeapuraha?
Mihin apurahoja myönnetään?
Työsuunnitelma
Liitteet
Suositukset
Apurahatyöskentelyn kesto
Apurahan suuruus
Edinburghin residenssi
Kuinka hakemuksia käsitellään säätiössä?

Helmikuun 2025 haussa voit hakea työskentelyapurahoja, hankeapurahoja, Edinburghin residenssipaikkoja ja Eeva Joenpellon kirjailijakodin asumisoikeutta.

Hakemukset tehdään verkkopalvelussa, joka aukeaa 1.2.

KIRJAUDU VERKKOPALVELUUN TÄSTÄ:

WSOY:n kirjallisuussäätiön apurahajärjestelmä

 

HAKUAIKA ON HELMIKUU

Apurahojen hakuaika alkaa 1.2. Verkkopalvelu aukeaa silloin. Hakuaika päättyy helmikuun viimeisenä päivänä torstaina 28.2. klo 23.59 Suomen aikaa. Verkkopalvelu sulkeutuu silloin ja hakemusten vastaanottaminen päättyy. Hae ajoissa, että ehdit kiireettömästi lähettää hakemuksesi.

HAKUOHJEET
Tee hakemus seuraavien ohjeiden mukaan. Jos tarvitset neuvoja, ota yhteyttä meihin:

Asiamies Annaliina Rintala, puh. 040 156 1956, apurahasihteeri Vuokko Tarpila, puh. 040 523 4689 ja viestintäkoordinaattori Janni Perttunen, janni.perttunen@wsoy-kirjallisuussaatio.fi. Verkkopalvelusta voit lähettää meille kysymyksesi suojatulla sähköpostiviestillä.

Verkkopalvelussa sinun pitää ensin rekisteröityä apurahan hakijaksi. Saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka jälkeen voit kirjautua järjestelmään, jossa voit täyttää hakemuksen. Kun hakemus on valmis, lähetä se säätiölle verkkopalvelussa. Hakemusta ei tulosteta eikä postiteta. Lähetettyäsi hakemuksen saat sähköpostiisi perilletulokuittauksen.

Säätiössä käsittelemme ne hakemukset, jotka ovat tulleet hakujärjestelmän kautta apurahojen hakuaikana. Myöhästyneitä tai muulla tavalla lähetettyjä hakemuksia emme huomioi. 

Jos sinulla on teknisiä ongelmia hakemuksen tekemisessä tai lähettämisessä, verkkopalvelusta voit lähettää avunpyynnön tekniseen tukeen. Jos et syystä tai toisesta voi käyttää sähköistä lomaketta, ota meihin yhteyttä.

ALOITA HAKEMINEN VALITSEMALLA LOMAKE

Työskentely- ja hankeapurahoille on oma hakemuksensa ja Edinburghin residenssille omansa. Jos haet molempia, täytä kaksi erillistä hakemusta.

Työskentely- ja hankeapurahaa hakiessasi mieti ensin, mikä on roolisi hakijana: haetko apurahaa itsellesi vai työryhmälle.

Jos haet apurahaa itsellesi omaan kirjalliseen työhön, valitse yksityishenkilölle tarkoitettu hakemus.

Jos haet apurahaa työryhmällesi, valitse hakemus ”Työryhmä”. Kirjaan, jossa on useita tekijöitä, haetaan apurahaa työryhmänä, vaikka työtä suunniteltaessa saatetaankin puhua ”kirjahankkeesta”.

Työskentelyapurahan hakemista varten lomakkeita on yksi. Lomakkeessa on alasvetovalikko, josta voit valita  sen kirjallisuudenalan, joka sopii työsuunnitelmaasi. Jos haet apurahaa hankkeelle, valitse ”Hanke”. Valitse siis  alasvetovalikosta ”Ala” se kirjallisuuden laji, johon työsi kohdistuu. Valittavanasi on kaunokirjallisuus, tieto- ja oppikirjallisuus, lasten- ja nuortenkirjallisuus, käännökset, sarjakuvat sekä hankkeet. Huomaa, että jako kaunokirjallisuus-tietokirjallisuus ei ole kirjallisuuden lajeja arvottava vaan se viittaa jakoon fiktio-fakta.

Esseille ei ole omaa kategoriaa. Ne voivat olla joko kauno- tai tietokirjallisuutta sisällöstä riippuen.

Hankeapurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, organisaatiot ja yhdistykset ym. Hanke on  kyseessä silloin, kun tekemisen lopputuote on jotakin muuta kuin kirja. Kun haet apurahaa yhdistykselle, tapahtumalle, juhlavuodelle, kirjalliselle pilottitoiminnalle tai jollekin uudelle asialle, kyse on hankkeesta. Voit katsoa vinkkejä säätiön aikaisempien vuosien myönnöistä nähdäksesi hankkeita.

Eri hakemustyypit on selkeästi esitetty verkkopalvelussa. Jos valinta tuntuu vaikealta, ota rohkeasti yhteyttä meihin. Autamme sinua.

Jos haet apurahaa useaan saman kirjallisuuden alan työhön, esim. kolmeen romaanikäsikirjoitukseen, hae yhdellä hakemuksella. Kerro työsuunnitelmassa, että sinulla on useita kirjoja työn alla.

Jos haet apurahaa eri kirjallisuuden alaan kuuluviin töihin, esim. sekä kauno- että tietokirjaan tai lastenkirjaan ja sarjakuvaan, täytä jokaiselle kirjalle eri hakemus.

KUKA VOI HAKEA

 • Kauno-, tieto- tai oppikirjailijat, kirjallisuuden kääntäjät, kuvittajat ja sarjakuvantekijät
 • Yksityishenkilöt, työryhmät, yhdistykset tai organisaatiot

Säätiön myöntämä apuraha on riippumatonta tukea kirjalliselle työskentelylle tai hankkeelle eikä siihen sisälly lupausta kirjan kustantamisesta.

Hakeaksesi sinun ei tarvitse olla Suomen kansalainen.

Voit hakea apurahaa, vaikka sinulla olisi muita apuraha- tai palkkatuloja apurahatyöskentelyn aikana.

Jos mietit, voitko juuri sinä hakea apurahaa, ota yhteyttä säätiöön. Säätiö on yleishyödyllinen ja tukee monenlaista kirjallisuutta.

Jos et voi syystä tai toisesta itse täyttää hakemusta, ota yhteyttä meihin.

Kysymme hakemuksessa hakijan sukupuolta tilastoinnin vuoksi.
Säätiössä seuraamme sekä hakemusten että jaettujen apurahojen jakautumista  sukupuolten kesken. Sen vuoksi kysymme hakemuksessa hakijan sukupuolta. Kysymykseen voi myös jättää vastaamatta.

TYÖRYHMÄT

Kun useammat henkilöt tekevät yhdessä kirjaa, muodostavat he työryhmän. Työryhmä valitsee keskuudestaan yhteyshenkilön, joka hakee apurahaa työryhmälle yhdellä hakemuksella. Hän ilmoittaa hakemuksessa kaikkien työryhmän jäsenten nimet. Työsuunnitelmassa yhteyshenkilö kertoo työn kulusta ja siitä, kuinka kirjoitustyö jakautuu ryhmän kesken. Jos apuraha myönnetään, työryhmä päättää itse siitä, kuinka myönnetty apuraha jakautuu jäsenten kesken.

Työryhmiä voi olla monenlaisia. Saman kirjan tekijät muodostavat työryhmän. He hakevat apurahaa samalla hakemuksella. Esim. lasten kuvakirjan kirjoittaja ja kuvittaja voivat yhdessä hakea apurahaa työryhmänä tai tietokirjoissa voi olla useita kirjoittajia, jotka voivat työryhmänä hakea yhdessä apurahaa.

TYÖSKENTELY- VAI HANKEAPURAHA?

Työskentelyapurahat on tarkoitettu kirjojen kirjoittamiseen, kääntämiseen ja kuvittamiseen sekä sarjakuvien tekemiseen. Niissä lopputuote on kirja.

Hanke on muu kirjallisuutta tai lukemista edistävä asia kuin kirja. Esim. viime vuosina suosituiksi tulleet podcastit ovat  apurahahaussa hankkeita.

Hankkeen määrittely on väljä ja se elää ajassa. Jos sinulla on villi idea, joka liittyy säätiön tarkoitukseen, hae!

MIHIN MYÖNNÄMME APURAHOJA?

WSOY:n kirjallisuussäätiön tarkoitus on kansalliskirjallisuuden edistäminen ja lukemisharrastuksen tukeminen ja edistäminen. Apurahoja myönnämme

 • kaunokirjailijoille
 • lasten- ja nuortenkirjailijoille ja lastenkirjojen kuvittajille
 • tietokirjailijoille ja oppikirjojen tekijöille
 • kirjallisuuden kääntäjille
 • sarjakuvantekijöille
 • kirjallisuuden alan hankkeille

MIHIN EMME MYÖNNÄ

 • opintoihin eikä opinnäytetöihin
 • väitöskirjoihin
 • tieteelliseen tutkimukseen
 • takautuvasti, jo valmistuneisiin töihin

TYÖSUUNNITELMA

 

Apua työsuunnitelman tekoon

Kohdassa Työsuunnitelma kerro lyhyesti ja yleistajuisesti, mihin apurahaa haet eli työsi sisällöstä. Voit kertoa kirjallisen työsi taustoista, tiedonkeruusta ja tavoitteista varsinkin tietokirjan kohdalla. Pelkkä tekninen työaikataulu ei kerro työstäsi tarpeeksi ja haluamme tietoa sen sisällöstä. Tietokirjahakemuksessa kerro, mikä kirjasi merkitys on: tuoko se uutta tietoa, vastaako se ajankohtaiseen tarpeeseen tai täyttääkö se mahdollisesti aukon. Kerro myös, kuinka kirjasi julkaistaan: onko sinulla kustantamosuhde vai julkaisetko omakustanteena. Älä liitä hakemukseen kustannussopimusta. Se on  sinun ja kustantajasi välinen luottamuksellinen sopimus.

Hakemuksen menestymisen kannalta kiinnostava ja selkeä työsuunnitelma on tärkeä. Kirjoita se ajatuksella. Voit pyytää vaikka perheenjäsentäsi lukemaan suunnitelmasi ja kertomaan, saako siitä käsityksen kirjallisesta työstäsi.

Hakiessasi hankeapurahaa kerro hankkeen tavoitteista, vaikuttavuudesta ja sen seurannasta. Kerro myös, kuinka hankkeella aloitettua toimintaa jatketaan hankeapurahan päätyttyä.

Apurahat myönnämme tulevia töitä varten työsuunnitelmien perusteella. Pelkkä maininta, että apurahaa haetaan taiteelliseen työhön, ei riitä myöntämisen perusteeksi.

Huomaa, että sähköisessä hakujärjestelmässä työsuunnitelman enimmäispituus on 4 000 merkkiä. Yritä pysyä tässä pituudessa. Jos näet tarpeelliseksi kertoa työstäsi enemmän, voit lisätä hakemukseen liitteen, jossa kerrot laveammin kirjallisesta työstäsi. Älä kuitenkaan jätä tyhjäksi kohtaa Työsuunnitelma vaan kirjoita siihen tiivistelmä.

Lue hakemuksesi läpi ja korjaa mahdolliset lyöntivirheet ennen lähettämistä.

JOS HAET APURAHAA KÄÄNTÄJÄNÄ

Kerro, mitä teosta (tai teoksia) olet kääntämässä ja kuka sen on kirjoittanut. Kerro myös, mikä teoksen alkukieli on ja onko se käännetty aikaisemmin. Voit myös kuvailla, miksi haluat kääntää tai olet kääntämässä juuri tätä teosta ja kertoa esimerkiksi sen asemasta oman kielialueensa kirjallisuudessa. Kerro myös, miten käännös julkaistaan.

LIITTEET

Liitä kaikkiin hakemuksiisi ansio- ja julkaisuluettelo. Siitä tulisi käydä ilmi ainakin henkilötietosi, julkaisusi  ja tiedot, jotka liittyvät kirjalliseen toimintaasi.

Ansio- ja julkaisuluettelo on pakollinen liite. Hakulomakkeen kohdassa ”liitteet” on alasvetovalikko, jossa on mainittu liitteiden otsikoita. Klikkaa valikosta toisena oleva Ansio- ja julkaisuluettelo ja sen jälkeen liitä tiedosto. Edellisen lisäksi voit liittää myös muita liitteitä.

Liitteiden on oltava pdf-tiedostoja. Jos  tiedostosi ovat jossakin muussa muodossa, muunna ne ensin pdf-muotoisiksi.

Hankehakemukseen liitteeksi kannattaa laittaa hankkeen aikataulu ja kustannusarvio, josta ilmenee kokonaisrahoitus (jos haet säätiöltä osarahoitusta). Organisaation hakemukseen voidaan liittää toimintakertomus tai muu kuvailu organisaation tarkoituksesta ja toiminnasta.

SUOSITUKSIA EI TARVITA

Älä liitä hakemukseen suosituksia. Hakemuksia arvioivat kirjallisuuden eri aloilla toimivat ammattilaiset.

LIITÄ KUVITUS- JA SARJAKUVAHAKEMUKSIIN  HAKEMUKSEN KOHTEENA OLEVAAN TYÖHÖN LIITTYVIÄ KUVANÄYTTEITÄ

Sarjakuvahakemuksiin ja kuvittajien hakemuksiin pyydämme liittämään kuvanäytteitä. Emme toivo portfolioita vaan sellaisia kuvanäytteitä, jotka liittyvät työhön, johon nyt haet apurahaa.

APURAHATYÖSKENTELYN KESTO

Määrittele työskentelyn kesto itse todellisen ajankäyttösi mukaan. Ymmärrämme, että taiteellisen työskentelyn aikana aikataulut voivat muuttua, eikä ilmoittamasi työskentelyn kesto sido sinua.

APURAHAN SUURUUS

Säätiön työskentelyapurahat ovat viime vuosina olleet 4 000–6 000 euron kokoisia. Hankeapurahojen suuruus on vaihdellut 1 000 eurosta 10 000 euroon.

Haettavan apurahan suuruutta miettiessäsi huomaa, että säätiö ei myönnä haettua suurempia apurahoja. Määrittele hakusumma realistisesti. Voit katsella aiemmin myönnettyjen apurahojen kokoa tästä linkistä.

EDINBURGHIN RESIDENSSI

Vuonna 2025 haettavana ovat kuukauden pituiset työskentelyjaksot Edinburghin residenssissä  1.8.2025– 31.7.2026 välisenä aikana.

Hae residenssipaikkaa omalla lomakkeellaan. Voit halutessasi hakea Edinburghin residenssipaikan lisäksi myös työskentelyapurahaa eri lomakkeella.

Oleskelujaksoihin liittyy 600 euron apuraha.

Residenssiasunto sijaitsee Stockbridgen kaupunginosassa rauhallisella alueella 1700-luvun ”pienkerrostalon” toisessa kerroksessa. Asunnossa on suurehko olohuone-ruokasaliyhdistelmä, keittiö, makuuhuone ja pieni työhuone sekä kylpyhuone. Se on hyvin varusteltu, viihtyisä ja lämmin. Asunto annetaan yhdelle kirjailijalle kerrallaan.

Asunnossa on peruskodinkoneet, astiat ja kaikki tarpeellinen hyvää arkielämää varten sekä langaton verkko. Siivooja käy kerran kuukauden aikana asukkaalle etukäteen ilmoitettavaan aikaan. Liinavaatteet kuuluvat varustukseen.

Residenssi on tarkoitettu työskentelyyn ja paikat myönnetään työsuunnitelmien perusteella. Kirjoita perusteltu työsuunnitelma siitä, mitä residenssissä teet ja miksi oleskelu siellä on sinulle merkityksellistä. Liitä hakemukseen julkaisuluettelo ja CV.

Residenssipaikka on henkilökohtainen etkä voi  luovuttaa sitä edelleen.

KUINKA KÄSITTELEMME HAKEMUKSIA SÄÄTIÖSSÄ?

Käsittelemme ja arvioimme hakemukset  maalis–huhtikuun aikana. Säätiön hallitus päättää apurahoista huhtikuun lopussa.

Tiedotamme kaikille hakijoille päätöksestä henkilökohtaisesti.

Kaikki apurahaa hakeneet saavat sähköpostitse tiedon omaa hakemustaan koskevasta päätöksestä toukokuun alussa. Ilmoitamme tarkan päivän tuonnempana. Julkaisemme apurahan saajien nimet säätiön kotisivuilla toukokuun aikana.

Apurahansaajien nimien julkaiseminen kuuluu hyvään säätiötapaan ja se on yleinen käytäntö apurahasäätiöissä.

HAKEMUSTEN KÄSITTELY ON LUOTTAMUKSELLISTA

Käsittelemme kaikki hakemukset luottamuksellisesti. Käsittelijät, arvioijat ja päättäjät eivät ilmaise sivullisille hakemuksiin tai hakijan ominaisuuksiin, taloudellisiin tai henkilökohtaisiin oloihin liittyviä tietoja.

Säätiölle hakijat ovat yhdenvertaisia. Hakemukset käsitellään samalla tavalla. Jokaisen hakemuksen lukee ja arvioi vähintään kaksi riippumatonta asiantuntijaa.

Hakemuksia arvioivat kirjallisuuden eri aloilla toimivat asiantuntijat, joilla on tietoa ja kokemusta omasta kirjallisuudenalastaan. Riippumattomuuden turvaamiseksi emme julkista asiantuntijoiden nimiä. Apurahoista päättää säätiön hallitus. Yksittäisiä apurahapäätöksiä ei perustella.

MONI HYVÄ HAKEMUS JÄÄ RAHOITTAMATTA, KOSKA HAKIJOITA ON AINA PALJON

Säätiö saa vuosittain huomattavasti enemmän hyviä hakemuksia kuin mitä sillä on jaettavaa. Sen vuoksi kaikille kiinnostavillekaan hakemuksille ei voida myöntää rahoitusta. Viime vuosina myöntöprosentti on ollut noin 15 %. Älä masennu kielteisestä apurahapäätöksestä vaan jatka kirjoittamista!

Tietosuojaseloste