Apurahansaajan ohjeet

Ohjeet apurahan nostamiseksi

Vuoden 2019 apurahan saajat saavat sähköpostitse ohjeen apurahan nostamista varten. Sinua pyydetään tekemään apurahasi maksusuunnitelma itse  säätiön verkkopalvelussa, jossa voit turvallisesti antaa luottamukselliset tietosi apurahan maksamista varten. Verkkopalvelussa voit myös lähettää säätiölle sähköpostia suojatussa yhteydessä.

Säätiö maksaa apurahoja kerran kuukaudessa, kuukauden 15. päivänä. Huomioi tämä maksusuunnitelmaa tehdesäsi.

Jos olet nostamassa apurahaa, joka on myönnetty vuonna 2017 tai sitä aikaisemmin, ota yhteyttä säätiön asiamieheen, annaliina.rintala@wsoy-kirjallisuussaatio.fi, puh. 040 156 1956 ja sovi maksutietojen antamisesta. Tietoturvasyistä henkilötunnusta ja tilinnumeroa ei pidä lähettää sähköpostissa.

Työryhmissä tieto apurahan myöntämisestä lähetetään ryhmän yhteyshenkilölle, joka kerää työryhmän jäsenten maksutiedot ja tekee työryhmän jäsenille maksusuunnitelmat.

Säätiön apuraha pitää nostaa viimeistään kolmen (3) vuoden kuluttua  myöntöpäivästä.  Jos apurahaa ei ole käytetty kolmen (3) vuoden kuluessa sen myöntämisestä, katsotaan se peruuntuneeksi. Peruuntumisesta ei ilmoiteta erikseen.

MAINITSE APURAHASTA TEOKSEN TIEDOISSA

Tuen myöntäjän mainitseminen teostiedoissa on hyvä tapa. Teoksen sivulla 4 voit mainita, että olet saanut tukea WSOY:n kirjallisuussäätiöltä. Kirjallisuussäätiön nimi toisella kotimaisella kielellä on  ”WSOY’s Litteraturstiftelse”, englanniksi ”WSOY Literary Foundation” tai erikielisissä yhteyksissä yksinkertaisesti säätiön nimi suomeksi.

Voit ladata säätiön  painokelpoisen logon näiltä kotisivuilta kohdasta Yhteystiedot.

WSOY:n kirjallisuussäätiön myöntämä apuraha on kustannussopimuksista riippumaton tuki kirjalliselle työskentelylle tai hankkeelle.

Apurahansaajan eläkevakuutus ja sosiaaliturva

Säätiö ilmoittaa maksamansa apurahat Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melalle. Apurahan saaja on velvollinen vakuuttamaan apurahatyöskentelynsä Melassa, jos apuraha on suuruudeltaan vähintään 3822,63 euroa vuodessa ja tarkoitettu vähintään 4 kuukauden yhtäjakoista työskentelyä varten.

Tietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melan asiakaspalvelusta, puh. 029 435 2650, vakuutus(at)mela.fi sekä verkkosivuilta www.mela.fi sekä säätiön asiamieheltä.

Ilmoitus verottajalle

Säätiö ilmoittaa verottajalle vuosittain luonnollisille henkilöille maksamansa yli 1 000 euron suuruiset apurahat. Säätiön myöntämät apurahat näkyvät esitäytetyn veroilmoituksen tiedoissa apurahan maksamisvuonna. – Jos esim. verotuksellisista syistä haluat siirtää apurahan nostamista, ole yhteydessä säätiön asiamieheen!

Asiamies Annaliina Rintala (OTK) neuvoo apurahasaajia verotusasioissa. Verottajan sivulta www.vero.fi. löytyy tietoa apurahojen verotuksesta ja verovapaan apurahan vuosimäärästä.

SELVITYS APURAHAN KÄYTÖSTÄ

 

Vuoden 2018 jälkeen myönnetyistä apurahoista selvitys tehdään apurahojen verkkopalvelussa, jonne pääset tästä linkistä:

https://wsoy-kirjallisuussaatio.apurahat.net/

Aikaisemmin myönnetyistä apurahoista voit lähettää selvityksen sähköpostitse osoitteeseen annaliina.rintala@wsoy-kirjallisuussaatio.fi

Apurahaselvityksillä on tärkeä merkitys säätiön toiminnan arvioinnissa. Ne antavat tietoa apurahojen vaikuttavuudesta ja merkityksestä kirjailijalle ja auttavat säätiötä kehitämään apurahatoimintaansa.Lisäksi ne ovat arvokkaita historiallisia dokumentteja, jotka arkistoidaan tutkimuskäyttöön.

LIITÄ SELVITYKSEEN KIRJA

 

Voit mielelläsi lähettää apurahalla kirjoitetun kirjasi säätiölle osoitteeseen WSOY:n kirjallisuussäätiö, Uudenmaankatu 25 A 7 a, 00120 Helsinki. Niitä luetaan ja teemme säätiön tuella julkaistuista kirjoista päivityksiä sosiaaliseen mediaan.

Lisätiedot: säätiön asiamies Annaliina Rintala, annaliina.rintala(at)wsoy-kirjallisuussaatio.fi, puh. 040 156 1956