Apurahansaajan ohjeet

Myöntöviestissä kerromme, kuinka saat nostettua apurahan.

TEE MAKSUSUUNNITELMA VERKKOPALVELUSSA

Saadaksesi apurahan tilillesi sinun pitää kirjautua verkkopalveluun ja tehdä maksusuunnitelma. Tässä kohdassa annat  henkilötunnuksesi ja pankkitilisi numeron, jotka säätiö tarvitsee apurahan maksamista varten. Ole huolellinen ja täytä numerot oikein, oikeisiin kohtiin. Verkkopalvelu on suojattu ja siellä voit turvallisesti antaa tietosi.

Voit itse määritellä apurahasi maksuaikataulun. Säätiö maksaa apurahoja kerran kuukaudessa, kuukauden 15. päivänä. Huomioi tämä maksusuunnitelmaa tehdessäsi. maksusuunnitelman olisi hyvä olla valmiina 2-3- päivää ennen toivpttua maksupäivää.

Jos haluat muuttaa tekemääsi maksusuunnitelmaa, se onnistuu siten, että otat maksusuunnitelman muutosasiassa  yhteyttä säätiöön. Kerran tehty maksusuunnitelma ”lukkiutuu”, eikä hakija voi itse sitä muuttaa. Asiamies tekee toivomasi muutokset nopeasti.

Työryhmissä tieto apurahan myöntämisestä lähetetään ryhmän yhteyshenkilölle, joka kerää työryhmän jäsenten maksutiedot ja tekee työryhmän jäsenille maksusuunnitelmat.

Säätiön apuraha tulee nostaa viimeistään kolmen (3) vuoden kuluttua sen myöntöpäivästä.  Jos apurahaa ei ole käytetty kolmen (3) vuoden kuluessa sen myöntämisestä, katsotaan se peruuntuneeksi. Peruuntumisesta ei ilmoiteta erikseen.

Jos apurahan nostaminen syystä tai toisesta viivästyy, ole kuitenkin yhteydessä säätiöön. Voimme neuvotella joustosta apurahan maksamisessa.

MAINITSE APURAHASTA TEOKSEN TIEDOISSA

Tuen myöntäjän mainitseminen teostiedoissa on hyvä tapa. Teoksen sivulla 4 voit mainita, että olet saanut tukea WSOY:n kirjallisuussäätiöltä. Mainitse myös, jos olet työstänyt teosta Edinburghin residenssissä. Hankkeet voivat mainita apurahasta esimerkiksi verkkosivuillaan tai hankkeen tiedotuksen yhteydessä.

Kirjallisuussäätiön nimi toisella kotimaisella kielellä on ”WSOY Litteraturstiftelse”, englanniksi ”WSOY Literary Foundation” tai erikielisissä yhteyksissä yksinkertaisesti säätiön nimi suomeksi.

Säätiön painokelpoinen logo on ladattavissa näiltä kotisivuilta kohdasta Yhteystiedot.

WSOY:n kirjallisuussäätiön myöntämä apuraha on kustannussopimuksista riippumaton tuki kirjalliselle työskentelylle tai hankkeelle.

APURAHANSAAJAN ELÄKEVAKUUTUS MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKEVAKUUTUSLAITOS MELA:ssa

Säätiöllä on laista johtuva velvollisuus ilmoittaa maksamansa apurahat Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melalle. Apurahansaajat vakuuttavat apurahatyöskentelynsä Melassa, jos apuraha on suuruudeltaan vähintään 4 288 euroa vuodessa (vuonna 2023) ja tarkoitettu vähintään 4 kuukauden yhtäjaksoista työskentelyä varten.

Tietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melan asiakaspalvelusta, puh. 029 435 2650, vakuutus(at)mela.fi, verkkosivuilta www.mela.fi sekä WSOY:n kirjallisuussäätiön asiamieheltä.

Lue lisää Melan apurahansaajan vakuutuksesta: Melan esite (esite ruotsiksi).

APURAHAN VEROTUS

Säätiö ilmoittaa verottajalle vuosittain luonnollisille henkilöille maksamansa yli 1 000 euron suuruiset apurahat. Apurahat näkyvät esitäytetyn veroilmoituksen tiedoissa apurahan maksamisvuonna.

Tuloverolain mukaan taiteellista toimintaa varten saatu apuraha on verovapaata tuloa, jos sen määrä on enintään 25 547,32 euroa (v. 2023).

Säätiön apurahan voit käyttää kolmen vuoden ajan sen myöntöpäivästä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sinulle kertyy runsaasti apurahoja, voit siirtää säätiön apurahan nostamista ja tasata apurahatulojasi. Verotuksen kannalta apurahojen jaksottaminen voi olla järkevää. Lisätietoja apurahojen verotuksesta saat verottajan sivulta tai säätiön asiamieheltä.

Asiamies Annaliina Rintala (juristi) neuvoo apurahansaajia verotusasioissa. Verottajan sivulta löytyy tietoa apurahojen verotuksesta ja verovapaan apurahan vuosimäärästä.

SELVITYS APURAHAN KÄYTÖSTÄ TEHDÄÄN VERKKOPALVELUSSA

Tee selvitys apurahan käytöstä verkkopalvelussa, jonne pääset tästä linkistä:

Apurahaselvityksillä on tärkeä merkitys säätiön toiminnan arvioinnissa. Ne antavat tietoa apurahojen vaikuttavuudesta ja merkityksestä kirjailijalle ja auttavat säätiötä kehittämään toimintaansa. Lisäksi ne ovat arvokkaita historiallisia dokumentteja, jotka arkistoidaan tutkimuskäyttöön.

LIITÄ SELVITYKSEEN KIRJA

Voit halutessasi lähettää apurahalla kirjoitetun kirjasi säätiölle osoitteeseen

WSOY:n kirjallisuussäätiö
Uudenmaankatu 25 A 7 a
00120 Helsinki.

Luemme kirjoja ja teemme säätiön tuella julkaistuista kirjoista päivityksiä sosiaaliseen median kanaville, jotka ovat Facebook ja Instagram.

Lisätiedot: säätiön asiamies Annaliina Rintala, annaliina.rintala(at)wsoy-kirjallisuussaatio.fi, puh. 040 156 1956