Apurahansaajan ohjeet

Myöntöviestissä kerrotaan ohjeet apurahan nostamiseksi.

TEE MAKSUSUUNNITELMA VERKKOPALVELUSSA

Saadaksesi apurahan tilillesi sinun pitää kirjautua verkkopalveluun ja tehdä maksusuunnitelma. Tässä kohdassa annat  henkilötunnuksesi ja pankkitilisi numeron, jotka säätiö tarvitsee apurahan maksamista varten. Ole huolellinen ja täytä numerot oikein, oikeisiin kohtiin. Verkkopalvelu on suojattu ja siellä voit turvallisesti antaa tietosi.

Voit itse määritellä apurahasi maksuaikataulun. Säätiö maksaa apurahoja kerran kuukaudessa, kuukauden 15. päivänä. Huomioi tämä maksusuunnitelmaa tehdessäsi.

Työryhmissä tieto apurahan myöntämisestä lähetetään ryhmän yhteyshenkilölle, joka kerää työryhmän jäsenten maksutiedot ja tekee työryhmän jäsenille maksusuunnitelmat.

Säätiön apuraha tulee nostaa viimeistään kolmen (3) vuoden kuluttua sen myöntöpäivästä.  Jos apurahaa ei ole käytetty kolmen (3) vuoden kuluessa sen myöntämisestä, katsotaan se peruuntuneeksi. Peruuntumisesta ei ilmoiteta erikseen.

MAINITSE APURAHASTA TEOKSEN TIEDOISSA

Tuen myöntäjän mainitseminen teostiedoissa on hyvä tapa. Teoksen sivulla 4 voit mainita, että olet saanut tukea WSOY:n kirjallisuussäätiöltä. Mainitse myös, jos olet työstänyt teosta Edinburghin residenssissä. Hankkeet voivat mainita apurahasta esimerkiksi verkkosivuillaan tai hankkeen tiedotuksen yhteydessä.

Kirjallisuussäätiön nimi toisella kotimaisella kielellä on ”WSOY Litteraturstiftelse”, englanniksi ”WSOY Literary Foundation” tai erikielisissä yhteyksissä yksinkertaisesti säätiön nimi suomeksi.

Säätiön painokelpoinen logo on ladattavissa näiltä kotisivuilta kohdasta Yhteystiedot.

WSOY:n kirjallisuussäätiön myöntämä apuraha on kustannussopimuksista riippumaton tuki kirjalliselle työskentelylle tai hankkeelle.

APURAHANSAAJAN ELÄKEVAKUUTUS JA SOSIAALITURVA

Säätiöllä on laista johtuva velvollisuus ilmoittaa maksamansa apurahat Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melalle. Apurahansaajat vakuuttavat apurahatyöskentelynsä Melassa, jos apuraha on suuruudeltaan vähintään 4 130 euroa vuodessa (vuonna 2022) ja tarkoitettu vähintään 4 kuukauden yhtäjakoista työskentelyä varten.

Tietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melan asiakaspalvelusta, puh. 029 435 2650, vakuutus(at)mela.fi, verkkosivuilta www.mela.fi sekä WSOY:n kirjallisuussäätiön asiamieheltä.

Lue lisää Melan apurahansaajan vakuutuksesta: Melan esite (esite ruotsiksi).

SÄÄTIÖ ILMOITTAA MAKSAMANSA APURAHAN VEROTTAJALLE

Säätiö ilmoittaa verottajalle vuosittain luonnollisille henkilöille maksamansa yli 1 000 euron suuruiset apurahat. Apurahat näkyvät esitäytetyn veroilmoituksen tiedoissa apurahan maksamisvuonna.

Säätiön apurahan voit käyttää kolmen vuoden ajan sen myöntöpäivästä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sinulle kertyy runsaasti apurahoja säätiön apurahan myöntävuonna, voit lykätä tämän apurahan nostamista ja tasata apurahatulojasi. Verotuksen kannalta apurahojen jaksottaminen voi olla järkevää. Lisätietoja apurahojen verotuksesta saat verottajan sivulta tai säätiön asiamieheltä.

Asiamies Annaliina Rintala (OTK) neuvoo apurahansaajia verotusasioissa. Verottajan sivulta löytyy tietoa apurahojen verotuksesta ja verovapaan apurahan vuosimäärästä.

SELVITYS APURAHAN KÄYTÖSTÄ TEHDÄÄN VERKKOPALVELUSSA

Tee selvitys apurahan käytöstä verkkopalvelussa, jonne pääset tästä linkistä:

Apurahaselvityksillä on tärkeä merkitys säätiön toiminnan arvioinnissa. Ne antavat tietoa apurahojen vaikuttavuudesta ja merkityksestä kirjailijalle ja auttavat säätiötä kehittämään toimintaansa. Lisäksi ne ovat arvokkaita historiallisia dokumentteja, jotka arkistoidaan tutkimuskäyttöön.

LIITÄ SELVITYKSEEN KIRJA

Toivomme, että lähetät apurahalla kirjoitetun kirjasi säätiölle osoitteeseen

WSOY:n kirjallisuussäätiö
Uudenmaankatu 25 A 7 a
00120 Helsinki.

Niitä luetaan ja teemme säätiön tuella julkaistuista kirjoista päivityksiä sosiaaliseen mediaan.

Lisätiedot: säätiön asiamies Annaliina Rintala, annaliina.rintala(at)wsoy-kirjallisuussaatio.fi, puh. 040 156 1956