Toiminta

Apurahat

WSOY:n kirjallisuussäätiön päätehtävä on apurahojen jakaminen kirjailijoille, kääntäjille, kuvittajille sekä  kirjallisen alan hankkeille ja tapahtumille. Apurahojen hakuaika on helmikuu. Apurahoja voivat hakea ja saada kaikkien kustantamojen kirjailijat.

Paikan henki – Anja ja Erkki Haglundin matka-apuraha kirjallisuuden kääntäjille

WSOY:n kirjallisuussäätiö jakaa apurahaa yhdessä kääntäjien ammattiosaston KAOS ry:n kanssa. Apurahan tarkoituksena on suoda kirjallisuuden kääntäjille mahdollisuus syventyä perusteellisesti lähdekielen tai yksittäisen työn kannalta relevantin paikan kieleen ja kulttuuriin. Hakuaika on lokakuun alkussa.

Edinburghin residenssi

Säätiöllä on residenssi Edinburghin kaupungissa Skotlannissa, jonne haetaan vuosittain helmikuussa. Residenssiin myönnetään kuukauden pituisia työskentelyjaksoja, joihin liittyy 500 euron stipendi. Elokuuksi, joka on Edinburghissa festivaalikuukausi, myönnetään lyhyitä 1–2 viikon oleskelujaksoja.

Eeva Joenpellon kirjailijakoti

Kirjailija Eeva Joenpelto testamenttasi  Sammatissa sijaitsevan kotinsa säätiölle, joka perusti sinne Eeva Joenpellon kirjailijakodin. Kirjailijat voivat hakea kirjailijakodin asumisoikeutta kolmen vuoden pituiseksi jaksoksi. Asuminen on valitulle ilmaista. Seuraava hakuaika on helmikuussa 2024.

Tunnustuspalkinnot

Palkinnot myönnetään hakemuksetta eri alojen kirjailijoille vuosittain tunnustukseksi merkittävästä tuotannosta tai elämäntyöstä. Näillä kotisivuilla on julkaistu kaikki säätiön tunnustuspalkinnon saajat. Säätiön tunnustuspalkinnot jaetaan lokakuussa.

Kirsi Kunnas -palkinto

Säätiö ja kustantamo WSOY ovat perustaneet yhdessä joka toinen vuosi jaettavan Kirsi Kunnas -runouspalkinnon. Se jaettiin ensimmäisen kerran 22.5.2018 ja saaja oli Helsinki Poetry Connection kollektiivi, joka järjestää lavarunotapahtumia ja edistää elävän runouden traditiota. Vuoden 2020 palkinnon saivat runoilijat Heli Laaksonen ja Niillas Holmberg.

Taidekokoelman ylläpitäjä

Werner Söderström Osakeyhtiö lahjoitti säätiölle kirjailijoihin ja kirjallisuuteen liittyvän taidekokoelmansa vuonna 2008. Kokoelmassa on noin 950 taide-esinettä: maalauksia, veistoksia, piirustuksia, kirjankuvituksia, grafiikkaa, mitaleja ja muita taide-esineitä. Kokoelmasta lainataan teoksia näyttelyihin. Järjestämme opastettuja tutustumiskierroksia kokoelmaan. Niistä voi tiedustella asiamieheltä. Taidekokoelmalla on omat kotisivut, joille pääset tästä: taidekokoelma.

LUKEMISEN EDISTÄMINEN

Säätiö toteuttaa lukemisen edistämistarkoitustaan apurahatoiminnalla ja omilla hankkeilla.

Säätiö järjestää yleisölle avoimia luento- ja keskustelutilaisuuksia sekä kirjallisuudesta että kirja-alan ajankohtaisista asioista. Viime vuosina säätiö on myös tehnyt kirja-alaa koskevia keskustelunavauksia ”Mitä voimme tehdä yhdessä” -hengessä.

WSOY:n Kirjallisuussäätiö lukutaitoa tukemassa

Kuva: Mirkka Hautamäki

Satujen avulla lapsi oppii tunnistamaan minuuttaan, todellisuuttaan ja mielikuvitusmaailmansa. Tätä tietoa välitti kirjailija Kirsi Kunnaksen johdonmukainen ääneen lukemisen tärkeyttä korostava yhden naisen kampanja jo 1960-luvulta lähtien. Kunnaksen viestin filosofian voi kiteyttää lyhyeen kehotukseen: ”Lue Lapselle”. Tästä Kunnaksen sanomasta sai inspiraationsa myös vuonna 2015 aloitettu WSOY:n kirjallisuussäätiön Lue Lapselle -hanke, jonka suojelija on Kirsi Kunnas.

Lue Lapselle -hanke alkoi pienenä ja kokeilevana. Alkuun paneva voima oli huoli lukutaidon heikkenemisestä sekä tutkimustiedon kautta saatu tieto siitä, kuinka moneen asiaan lukutaito vaikuttaa. Lukukeskus, WSOY:n kirjallisuussäätiö ja Svenska Kulturfonden halusivat yhdessä välittää alle kouluikäisten lasten vanhemmille vahvan viestin siitä, että lapselle täytyy lukea. Lukukeskus ry, joka on eurooppalaisen lukutaitoverkoston ELINET:n jäsen, toimi Lue Lapselle -hankkeen pääasiallisena toteuttajana.

Hanke tuotti faktatietoa vanhemmille ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille lukemisen vaikutuksista ja tärkeydestä, sekä innosti pienten lasten vanhempia lukemaan ääneen lapsille ja näin tukemaan lapsen varhaista kehitystä. Lastenkirjallisuuden tutkija Päivi Heikkilä-Halttunen, kirjailija Kari Levola sekä runoilija Hannele Huovi toimivat hankkeen asiantuntijoina. Hankkeen värikkään visuaalisen ilmeen loi graafikko Mirkka Hautamäki.

WSOY:n kirjallisuussäätiö rahoitti hanketta pienellä vuosisummalla kolmen vuoden ajan 2015–2017. Tämä pitkäjänteisyys mahdollisti tarpeiden mukaisesti muototuvan hankkeen, joka vuosien aikana laajeni ja sai liikkeelle ilmiön, jonka myötä lukutaitoon kiinnitetään nyt Suomessa huomiota voimallisemmin.

Vaikka Lue Lapselle -hanke oli määräaikainen hanke, on se hyvä esimerkki siitä, että pienikin toiminta voi kasvaa kokoaan suuremmaksi. Hanke avasi monia silmiä näkemään tarpeen parantaa lasten lukutaitoa. Vuonna 2017 se tavoitti 5 000 ammattilaista ja 20 000 perhettä 90:ssä kunnassa tuottamalla materiaalipaketteja neuvoloille, kirjastoille ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Opetus- ja kulttuuriministeriö perusti Kansallisen Lukutaitofoorumin vastaaman lukutaidon ja lukuinnon haasteeseen lokakuussa 2017. Suomen kulttuurirahaston Lukulahja lapselle -ohjelma käynnistyi vuoden 2019 alussa.

Lisätietoja lukutaitotyöstä:
Suomen Kulttuurirahasto: Lukulahja lapselle
Lue lapselle: Tietoa lukemisesta

Runousaamiaiset

Kevättalvella 2017 syntyi Helsingissä Runousaamiais-liike, joka on levittäytynyt eri puolille Suomea. Alusta asti säätiö on ollut Runousaamiaisten tukija.