Jakoperiaatteet

Säätiö on yleishyödeyylinen ja sen  tarkoitus on tukea ja edistää kirjallisuutta. Se jakaa vuosittain tässä tarkoituksessa  apurahoja kauno- ja tietokirjailijoille, kirjallisuuden kääntäjille, lasten- ja nuortenkirjailijoille, oppikirjojen ja sarjakuvien tekijöille sekä kirjallisuuden hankkeille. Apurahojen jaossa painotetaan työskentelyapurahoja.

Apurahoja voivat  hakea ja niitä myönnetään kaikkien kustantamojen kirjailijoille. Säätiön apuraha on riippumatonta tukea kirjalliselle työlle eikä siihen liity lupausta kustantamisesta.

Apurahoja myönnetään kirjojen kirjoittamiseen. Keskeistä hakemuksessa on työsuunnitelma. Apurahojen  myöntöprosentti vaihtelee vuosittain noin 10-20 % välillä.

Apurahapäätökset tekee säätiön hallitus. Päätöksiä ei perustella. Hakemuksen menestymisen kannalta keskeistä  on selkeä työsuunnitelma, joka liittyy säätiön tarkoitukseen.