Werner Söderström Osakeyhtiön kirjallisuussäätiö on yksityinen säätiö, joka jakaa apurahoja kirjallisuuden eri aloille. Se on itsenäinen ja riippumaton yleishyödyllinen organisaatio, jonka tarkoitus on edistää suomalaista kansalliskirjallisuutta,  tukea lukuharrastuksen lisäämistä ja ylläpitää kirjailijoihin ja kirjallisuuteen liittyvää taidekokoelmaa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja ja tunnustuspalkintoja, tarjoamalla kirjailijoille työskentelymahdollisuuksia residensseissä koti- ja ulkomailla sekä edistämällä lukemista eri tavoilla.