Säätiön uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Sakari Katajamäki

WSOY:n kirjallisuussäätiön hallituksen vuosikokouksessa 25.5.2023 säätiön uudeksi puheenjohtajaksi valittiin dosentti Sakari Katajamäki. Varapuheenjohtajaksi valittiin filosofian maisteri Emmi Jäkkö.

Lisäksi säätiön hallitukseen nimitettiin uusi jäsen, kirjailija Markus Leikola.

Säätiön hallitus huolehtii siitä, että säätiö toteuttaa sääntömääräistä tarkoitustaan ja että säätiön toiminta on järjestetty asianmukaisesti. Vuodesta 2012 lähtien uudet jäsenet on valittu nelivuotiskausiksi.

Kaj Häggman, säätiön edellinen puheenjohtaja, toimi säätiössä vuosina 2010–2016 hallituksen jäsenenä ja vuosina 2016–2023 puheenjohtajana. Näihin vuosiin mahtuu poikkeuksellisia aikoja. Pandemian ja Ukrainan sodan kaltaisista tragedioista huolimatta säätiö on onnistunut kasvattamaan jakamiensa apurahojen määrää ja tukemaan kirjallisuutta ajassa, jossa sitä todella tarvitaan.

Säätiö kiittää Kaj Häggmania näistä vuosista ja suomalaisen kirjallisuuden hyväksi tehdystä työstä!