WSOY:n kirjallisuussäätiön hallituksen jäsenelle Anna-Riikka Carlsonille Suomi-palkinto

Säätiön hallituksen jäsen, WSOY:n kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Anna-Riikka Carlson on saanut Suomi-palkinnon. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kustantaja on saanut Suomi-palkinnon. Carlson on toiminut WSOY:n kirjallisuussäätiön hallituksessa vuodesta 2012 lähtien.

Palkinnon perusteluissa Anna-Riikka Carlsonia kuvaillaan keskusteluun ja kohtaamisiin uskovaksi kirja-alan vaikuttajaksi, jonka avarakatseisuus ulottuu yli yksittäisten kustantamojen ja erilaisten kuppikuntien rajojen. Hänen sydämensä sykkii kirjallisuudelle – uudelle ja vanhalle, perinteelle ja tulevaisuudelle. Hän on dynaamisen kiinnostunut kirjallisuuden uusista muodoista, digitaalisuudesta ja äänikirjoista. Carlson on elänyt kirjoille vuosikymmeniä, ensin perustamansa kustantamo Avaimen heittäytyvänä luotsina, sittemmin WSOY:n kustantajana.

– Tunnustuksen saaminen omasta työstä, omista valinnoista, saa onnelliseksi. Se antaa uskoa ja rohkeutta jatkaa tavalla, jonka on kokenut oikeaksi ja omaksi. Poikkeusvuosi on korostanut, mistä kaikesta jäämme paitsi, kun taide joutuu ahtaalle. Se on myös korostanut, ettei taide ole muusta yhteiskunnasta irrallinen saareke. Elinvoimainen taide on osa hyvinvointia, osa ihmisten jaettua kokemusta. Sen väheksyminen on yhtä lyhytnäköistä kuin olisi taiteen eristäminen siitä, minkä ihmiset kokevat jokapäiväisessä elämässään merkitykselliseksi. Koen etuoikeudeksi työskennellä taiteen edistämiseksi, sillä taiteen avulla muistamme, että näkyvien vastakkaisuuksien ja ristiriitojen alla meillä on paljon yhteistä. Taide voi tarjota lohtua, sovitusta, rohkaisua, kädenojennuksen lajitoverille, Carlson sanoo kiitospuheessaan.

Vuonna 2021 Suomi-palkinnot jaettiin ansioituneille taiteilijoille ja toimijoille. Kukin palkittu saa 17 100 euroa. Palkinnosta päättää tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.

Julkaistu 27.4.2021