Paikan henki – matka-apuraha kääntäjille haettavissa 1.-15.10.2023

Paikan henki – Anja ja Erkki Haglundin matka-apuraha kirjallisuuden kääntäjille on tänä syksynä haettavissa 1.-15.10.2023.

Apuraha on Kääntäjien ammattiosasto KAOS ry:n ja WSOY:n kirjallisuussäätiön yhteinen apuraha. Sitä haetaan säätiön verkkopalvelussa. Apurahansaajista päättää KAOS ry:n apurahalautakunta.

Apurahan tarkoitus on suoda kirjallisuuden kääntäjille mahdollisuus syventyä perusteellisesti kieleen ja kulttuuriin paikassa, joka on relevantti joko heidän lähdekielensä tai yksittäisen työnsä kannalta.

Apurahoja myönnetään matka-, majoitus- ja elämiskuluihin sekä muihin kuluihin, jotka liittyvät kieleen ja kulttuuriin syventymiseen, esim. museoiden ja arkistojen pääsymaksuihin tai paikallisten matkojen kuluihin kohdemaassa. Olennaista on, että kulut liittyvät apurahan tarkoitukseen.

Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan kokemus ja kielivalikoima kirjallisuuden kääntäjänä, aiottu matkakohde, matkasuunnitelma, matkan riittävä pituus apurahan tarkoitukseen nähden, hakijan mahdollisesti tekeillä olevat käännökset sekä muut hakemukseen sisältyvät relevantit seikat.

Lisää apurahasta ja tarkemmat hakuohjeet löydät Matka-apurahan sivuilta. Apurahaa haetaan apurahajärjestelmässä (huom.: linkki toimii vain apurahahaun aikana, eli 1.10. alkaen).