Apurahansaajan ohjeet

Ohjeet apurahan nostamiseksi

Vuoden 2018 apurahan saajat saavat sähköpostitse ohjeen apurahan nostamista varten. Apurahan maksutiedot annetaan säätiön verkkopalvelussa, jossa kaikki tiedot kulkevat ja säilyvät suojatussa yhteydessä.

Säätiö maksaa apurahoja kerran kuukaudessa. Ilmoita siis ajoissa apurahan nostamisesta täyttämällä maksusuunnitelma säätiön verkkopalvelussa.

Jos olet nostamassa apurahaa, joka on myönnetty vuonna 2017 tai sitä aikaisemmin, ota yhteyttä säätiön asiamieheen, annaliina.rintala@wsoy-kirjallisuussaatio.fi, puh. 040 156 1956 ja sovi maksutietojen antamisesta. Tietoturvasyistä henkilötunnusta ja tilinnumeroa ei pidä lähettää sähköpostissa.

Työryhmissä tieto apurahan myöntämisestä lähetetään ryhmän yhteyshenkilölle, joka kerää työryhmän jäsenten maksutiedot ja ilmoittaa ne apurahojen verkkopalveluun.

Apurahan nostamisen aika on 3 (kolme) vuotta myöntöpäivästä.  Jos apurahaa ei ole käytetty kolmen (3) vuoden kuluessa sen myöntämisestä, katsotaan se peruuntuneeksi. Peruuntumisesta ei ilmoiteta erikseen.

MAINITSE APURAHASTA TEOKSEN TIEDOISSA

Tuen myöntäjän mainitseminen teostiedoissa on hyvä tapa. Teoksen sivulla 4 voit mainita, että olet saanut tukea WSOY:n kirjallisuussäätiöltä. Kirjallisuussäätiön nimi toisella kotimaisella kielellä on  ”WSOY’s Litteraturstiftelse”, englanniksi ”WSOY Literary Foundation” tai erikielisissä yhteyksissä yksinkertaisesti säätiön nimi suomeksi.

Voit ladata säätiön  painokelpoisen logon näiltä kotisivuilta kohdasta Yhteystiedot.

WSOY:n kirjallisuussäätiön myöntämä apuraha on kustannussopimuksista riippumaton tuki kirjalliselle työskentelylle tai hankkeelle.

Apurahansaajan eläkevakuutus ja sosiaaliturva

Säätiö ilmoittaa maksamansa apurahat Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melalle. Apurahan saaja on velvollinen vakuuttamaan apurahatyöskentelynsä Melassa, jos apuraha on suuruudeltaan vähintään 3822,63 euroa vuodessa ja tarkoitettu vähintään 4 kuukauden yhtäjakoista työskentelyä varten.

Tietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melan asiakaspalvelusta, puh. 029 435 2650, vakuutus(at)mela.fi sekä verkkosivuilta www.mela.fi sekä säätiön asiamieheltä.

Ilmoitus verottajalle

Säätiö ilmoittaa verottajalle vuosittain luonnollisille henkilöille maksamansa yli 1 000 euron suuruiset apurahat. Säätiön myöntämät apurahat näkyvät esitäytetyn veroilmoituksen tiedoissa apurahan maksamisvuonna. – Jos esim. verotuksellisista syistä haluat siirtää apurahan nostamista, ole yhteydessä säätiön asiamieheen!

Asiamies Annaliina Rintala (OTK) neuvoo apurahasaajia verotusasioissa. Verottajan sivulta www.vero.fi. löytyy tietoa apurahojen verotuksesta ja verovapaan apurahan vuosimäärästä.

SELVITYS APURAHAN KÄYTÖSTÄ

Tee vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Selvitys lähetetään säätiölle  sähköpostitse osoitteeseen apurahaselvitykset(at)wsoy-kirjallisuussaatio.fi) tai postitse, osoite Uudenmaankatu 25 A 7 a, 00120 Helsinki. Voit liittää selvitykseen kirjasi.

Vuonna 2018 myönnetyistä apurahoista selvitys tehdään apurahojen verkkopalvelussa, jonne pääset tästä linkistä:

https://wsoy-kirjallisuussaatio.apurahat.net/

Apurahaselvityksillä on tärkeä merkitys säätiön toiminnan arvioinnissa. Ne antavat tietoa apurahojen vaikuttavuudesta ja merkityksestä kirjailijalle ja auttavat säätiötä kehitämään apurahatoimintaansa.Lisäksi ne ovat arvokkaita historiallisia dokumentteja, jotka arkistoidaan tutkimuskäyttöön.

Lisätiedot: säätiön asiamies Annaliina Rintala, annaliina.rintala(at)wsoy-kirjallisuussaatio.fi, puh. 040 156 1956