Apurahansaajan ohjeet

Ohjeet apurahan nostamiseksi

Säätiö ilmoittaa myönnetystä apurahasta sähköpostikirjeellä.Kirjeessä pyydetään apurahansaajaa ilmoittamaan maksamista varten tarvittavat tiedot säätiölle sähköisessä verkkopalvelussa. Kirjeessä annetaan henkilökohtainen koodi tietojen antamista varten. Kirjaudu verkkopalveluun tästä:

https://apurahat.fi/wskshaku

Kirjautumistunnukset ovat samat, joita käytit hakiessasi apurahaa. Jos olet unohtanut tunnuksesi, saat sen  tietoosi kun tilaat uuden salasanan sähköpostiisi.  Viestissä näkyy käyttäjätunnus ja sille uusi salasana.

Ilmoita verkkopalvelussa henkilötunnuksesi, pankkiyhteytesi  ja haluamasi apurahan makuajankohta. Apurahoja maksetaan touko- ja kesäkuussa kuukauden 15. ja viimeisenä päivänä. Sen jälkeen maksupäivä on joka kuukauden ensimmäinen päivä. Huomaa, että apurahoja ei makseta heinä- eikä elokuussa.

Työryhmissä tieto apurahan myöntämisestä lähetetään ryhmän yhteyshenkilölle. Työryhmän kaikkia jäseniä pyydetään antamaan omat tietonsa apurahan maksamista varten. Ryhmän yhteushenkilö antaa kirjautumiskoodin kaikille työryhmään kuuluville ja sen avulla he pääsevät ilmoittamaan tietonsa.

Jos maksutietojen ilmoittaminen osoittautuu hankalaksi,ota yhteyttä asiamieheen.

Apurahan nostamisen aika on 3 (kolme) vuotta myöntöpäivästä.  Jos apurahaa ei ole käytetty kolmen (3) vuoden kuluessa sen myöntämisestä, katsotaan se peruuntuneeksi. Peruuntumisesta ei ilmoiteta erikseen.

Apurahan mainitseminen teoksen tiedoissa

Tuen myöntäjän mainitseminen teostiedoissa on hyvä tapa. Teoksen sivulla 4 voidaan mainita, että tekijä on saanut tukea WSOY:n kirjallisuussäätiöltä. Kirjallisuussäätiöstä voidaan käyttää ruotsiksi nimeä ”WSOY’s Litteraturstiftelse”, englanniksi ”WSOY Literary Foundation” tai erikielisissä yhteyksissä yksinkertaisesti säätiön suomenkielistä nimeä. Kirjallisuussäätiön logo on ladattavissa säätiön kotisivulla kohdassa Yhteystiedot. Säätiön tukemien hankkeiden tiedotuksessa pyydetään käyttämään sitä.

WSOY:n kirjallisuussäätiön myöntämä apuraha on kustannussopimuksista riippumaton tuki kirjalliselle työskentelylle tai hankkeelle.

Apurahansaajan eläkevakuutus ja sosiaaliturva

Säätiö ilmoittaa maksamansa apurahat Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melalle. Apurahan saaj on velvollinen vakuuttamaan apurahatyöskentelynsä melassa, jos apuraha on suuruudeltaan vähintään ja 3822,63 euroa vuodessa ja tarkoitettu vähintään 4 kuukauden työskentelyyn. Työskentelyajan voi apurahansaaja itse määritellä.

Tietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melan asiakaspalvelusta, puh. 029 435 2650, vakuutus(at)mela.fi sekä verkkosivuilta www.mela.fi sekä säätiön asiamieheltä.

Ilmoitus verottajalle

Säätiö ilmoittaa verottajalle vuosittain luonnollisille henkilöille maksamansa yli 1 000 euron suuruiset apurahat. Säätiön myöntämät apurahat näkyvät siis esitäytetyn veroilmoituksen tiedoissa apurahan maksamisvuonna. – Jos esim. verotuksellisista syistä haluat siirtää apurahan nostamista, ole yhteydessä säätiön asiamieheen!

Asiamies Annaliina Rintala (OTK) neuvoo apurahasaajia verotusasioissa. Verottajan sivulta www.vero.fi. löytyy tietoa apurahojen verotuksesta ja verovapaan apurahan vuosimäärästä.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahansaajia pyydetään tekemään vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Selvitys lähetetään säätiölle  sähköpostitse osoitteeseen apurahaselvitykset(at)wsoy-kirjallisuussaatio.fi) tai postitse, osoite Uudenmaankatu 25 A 7 a, 00120 Helsinki. Lähetä selvitys mieluiten sähköpostiviestinä. Kirja käy myös hyvin selvityksestä.

Apurahaselvityksillä on tärkeä merkitys säätiön toiminnan arvioinnissa. Ne antavat tietoa apurahojen vaikuttavuudesta ja merkityksestä kirjailijalle ja auttavat säätiötä kehitämään apurahatoimintaansa.Lisäksi ne ovat arvokkaita historiallisia dokumentteja, jotka arkistoidaan tutkimuskäyttöön.

Lisätiedot: säätiön asiamies Annaliina Rintala, annaliina.rintala(at)wsoy-kirjallisuussaatio.fi, puh. 040 156 1956